Det var strax innan jul som de första rapporterna började komma om att det politiska styret i Salem planerade att införa språktest för all vård- och omsorgspersonal.

Bakgrunden till beslutet är att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i flera tidigare rapporter har konstaterat att personal inom äldreomsorgen saknar tillräcklig kunskap i svenska, en brist som också finns i Salem.

Nu är ett pilotprojekti gång, där man testar redan­ befintlig personal som ”upplevs ha bristande språk­kunskaper”, enligt Elisabeth Bovin Exner (M), ordförande i socialnämnden.

– 15 deltagare på Säbyhemmet, Söderby park och Salarp deltar i ett utbildningsprojekt i syfte att höja yrkessvenskan inom våra vård- och omsorgsboenden, säger hon.

Utvärderas

Under fyra månader, med undantag för sommaren, ska de 15 i pilotprojektet använda­ en språkapplikation i utbildningssyfte. När de fyra månaderna har passerat ska deltagarna genomföra en examination för att se om utbildningen har gett önskad effekt.

Inte hört någon kritik

Om det har gått bra kan det bli aktuellt att fortsätta på samma bana, i bredare utsträckning.

– Möjligheten finns att köpa in fler tester för framtida användning om resultatet är lyckat, säger Bovin Exner.

Kommunals sektion i Botkyrka och Salem har sedan införandet den 17 maj inte hört någon kritik mot språktesten från sina medlemmar eller arbetsplatsombud.

Svar från representanter i samtliga partier i Salems kommunfullmäktige finns i bildspelet.