Det var vid socialnämndens sammanträde innan jul som utredningen om språktester för Salems vård- och omsorgspersonal först presenterades.

Bakgrunden till utredningen är att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i flera tidigare rapporter har konstaterat att personal inom äldreomsorgen saknar tillräcklig kunskap i svenska, en brist som också finns i Salem.

”Inom äldreomsorgen kan det i värsta fall leda till hälsorisker för omsorgstagare”, skriver Salems socialförvaltning i sin utredning.

För att få rätsida på problemet föreslår därför förvaltningen tre möjliga lösningar, med inspiration från andra kommuner i Sverige där man har infört olika metoder av språktester.

För- och nackdelar

Det första alternativet, inspirerat av grannkommunen Botkyrka, är att ta fram egna språktester med frågor kopplade till verksamheten som tillhandahålls genom ett externt företag. Frågorna formulerar kommunen själv. Under första kvartalet 2022 ska ett Botkyrka-inspirerat provexemplar testas av Salems utredare.

Det andra alternativet är inspirerat av Lindesbergs kommun, där medarbetaren ombeds tolka olika dokument som används i arbetet, och är inget som kommunen själv formulerar. Enhetscheferna avgör sedan om medarbetaren har förstått instruktionerna eller inte och en projektgrupp avgör om vidare utbildning behövs.

Det tredje alternativet innebär att kommunen upphandlar en extern leverantör som tillhandahåller både prov och tekniska lösningar för genomförande. Frågorna skulle vara kopplade till arbetet och bestå av skrifter från Socialstyrelsen och liknande.

Socialnämnden beslutade att låta förvaltningen fortsätta utreda möjligheten till språktest inom äldreomsorgen, och vilket alternativ som bäst lämpar sig i Salem.

Enligt Maria Zitting-Nilsson (C), första vice ordförande i socialnämnden, gäller språktestet främst nyanställda. Men frågan utreds fortfarande, och hon vill inte gå några händelser i förväg innan ett beslut är fattat. Om det här kommer gälla personal som redan är anställd inom Salems äldreomsorg kan hon därför inte svara på i dagsläget.

– När förslaget är färdigutrett ska vi ta ställning till det, och där kommer den här frågan att vara formulerad, säger hon.

Om man som arbetssökande inte klarar testet, blir det inget arbete då?

– Jag vill inte gå händelserna i förväg.