Lekbädd. John Kärki, Sportfiskarna, synar botten i en av kommunens åar. Foto: Roland Strandell

Sportfiskare rensar åar

Österåkers sportfiskeklubb storsatsar för att underlätta för fiskar att fortplanta sig. ”Varenda bäck, varenda å som mynnar ut i skärgårdshavet är livsviktiga” säger klubben.

  • Publicerad 14:49, 10 maj 2022

Folk har berättat att förr i tiden kokade det av fisk i de här åarna.

– Jag tror att om 3-4 år så kommer det att vara kraftigt förbättrat i Österåker tack vare de insatser vi gör, säger Roland Strandell, i Österåkers sportfiskeklubbs fiskevårdssektion.

I år storsatsar klubben på fiskevård och ska rensa tre åar i Österåker och förse dem med grusbäddar. Gruset ska underlätta för fiskar att vandra upp i åarna och leka.

Mörten behövs också

Åtgärderna kommer inte bara att hjälpa havsöring, gädda och abborre, utan även musslor, ålar och vitfisk – exempelvis braxen, id och mört.

– Ja, de glöms ju ofta bort, men vitfisk går också upp i bäckar och leker. Finns det mycket vitfisk är det också större chans att ädelfisk kommer undan och inte äts upp av skarv, säl och andra - vitfisk är viktiga för helheten.

Åar som ska rensas är Smedbyån, som föreningen underhållit ända sedan 1990-talet, en å vid Skärgårdsstad och en å i Skeppsdal som är helt ny på klubbens lista.

Pengar till projektet, 40 000 kronor har klubben fått från Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund).

Billiga åtgärder

10 000 kronor räcker till 50-60 meter grusbädd, perfekt för havsöring att lägga sina ägg i, istället för nuvarande dybottnar, berättar Roland Strandell.

– Det är inga jättesummor för att få fiskar att börja reproducera sig, så min önskan vore att det fanns en lekbädd i varje å, säger han.

– Det är viktigt att bevara och sköta åar. De är viktiga delar i det ekologiska systemet och det finns så många åar som man borde göra i ordning.

Insatserna sker i samarbete med Österåkers kommun och berörda markägare. Särskilt utsatta ställen kan vara vägtrummor där lös vegetation och annat lätt kan blockera. På sina håll kan åarna också vara igenväxta eller igenslammade så att fiskarna inte kan vandra upp och lägga sin rom.

Frivilliga välkomnas

Åarna är också en viktig livsmiljö för yngel. Exempelvis lever havsöringens smolt två år i den bäck de kläckts i innan de vandrar ut i havet.

Vad ska man göra om man vill hjälpa till?

– Om man är intresserad kan man kontakta vår fiskeklubb meddela att man vill hjälpa till med fiskvård.

Roland Strandell informerar också om att särskilt markägare med åar som mynnar ut i havet kan få hjälp att röja dessa.