Sorg och ilska. Ett stort antal personer kom till manifestationen utanför kommunhuset förra veckan. Foto: Eva Tonström

Splittrade partier när beslut om ö-skolor skulle tas

Tre politiker röstade mot sina partier i frågan om ö-skolornas högstadium förra veckan. Nu har ärendet skickats tillbaka för att utredas ett varv till.

  • Publicerad 08:51, 19 nov 2020

Förra veckan klubbades majoritetens budget för Värmdö kommun 2021. Ett ärende på föredragningslistan, som låg utanför budgeten, splittrade majoriteten, det var beslutet om att flytta årskurs 6-9 från ö-skolorna till fastlandet.

En av de som röstade mot sitt parti var Anders Gullander (L).

– Jag kommer inte att rösta för det här förslaget, trots att jag tillhör majoriteten. Det berör utbildning och utveckling i skärgården och jag har bott på Möja sedan barnsben. Det är oansvarigt att rösta här, underlaget är för dålig, sade han.   

Även två moderater röstade emot, Fredrik Zetterberg och Kerstin Öhman Moberg. Med en rösts övervikt blev det därför återremiss, alltså ärendet skickas till tjänstemännen för att utredas ett varv till.

Sorg och ilska

Samtidigt som debatten pågick i kommunfullmäktige, samlades människor utanför kommunhuset i en stor ljusmanifestation. De tände gravljus för att symboliskt sörja flera saker som de styrande politikerna har beslutat, eller planerar att besluta, om. Saker som kom upp var nedläggningen av förskolor och skolor, flytten av ö-skolornas högstadium, privatiseringen/stängningen av Gustavsbergs konsthall, att allmänhetens frågestund tagits bort och privatiserad hemtjänst.

– Gemensamt för alltihop är avsaknaden av demokrati, att man inte lyssnar på medborgarna. Vi är glada att så många kom, samtidigt är vi ledsna och besvikna över att överhuvudtaget tvingas göra detta, säger Pernilla Alexandersson, ordförande i Värmdös samlade föräldrar som ordnade det hela.

I samband med manifestationen startade de även ett folkinitiativ för att försöka få ihop tillräckligt med underskrifter för att kunna folkomrösta för att hejda förskole- och skolnedläggningen/rockaden.   

Stöttade. Rasmus, Anton, Oskar och Jenny Areståhl deltog i manifestationen förra veckan: "Vi vill ha kvar vår skola, Munkmoraskolan. Det är värt så mycket att barnen kan cykla eller gå till skolan och de har fantastiska lärare." Foto: Eva Tonström

Konsthallen privatiseras

I och med att majoritetens budget klubbades fastslogs att Gustavsbergs konsthall kommer att privatiseras, alternativt läggas ned under nästa år. Uppropet på nätet för att bevara konsthallen har nu drygt 2 900 namn på listan, man har också lämnat in ett e-förslag med över 500 röster som kommer att tas upp i kommunstyrelsen.

Kommunalrådet Deshira Flankör, (M), säger om manifestationen att hon respekterar att alla inte gillar deras beslut.

- Det är den tråkigare delen med att vara förtroendevald i en styrande majoritet när vi måste göra svåra vägval. Men vi gör de här förändringarna för att förbättra våra skolor till våra elever.

När det gäller splittringen i frågan om ö-skolorna säger hon att de är ett stort parti som tillsammans med övriga samarbetspartier blir ännu fler.

- Det händer att alla inte alltid är överens.

Rockaden/nedläggningen av skolor och förskolor kommer beslutas om i december men kom ändå upp i debatten.

- Det värsta med det här är att majoriteten fattar beslut - mitt i en pandemi - som verkligen inte har en folklig förankring, säger Julia Ekedahl-Lotoft, (S), skoloppositionsråd.

Flera krav i återremissen

Andra e-förslag som skickades till kommunstyrelsen för beredning var Rädda Värmdös ö-skolor, Låt den kommunala hemtjänsten vara kvar och Lägg ner förslaget om nedstängning av förskolor och skolor på Värmdö.

När det gäller ö-skolorna var oppositionens motiveringen till återremissen "att säkerställa att utredningen och beslutsunderlaget utgår utifrån barnrättsperspektivet och uppfyller kraven i barnkonventionen som numera är svensk lag, samt att komplettera ärendet med konsekvensanalyser som beskriver beslutets påverkan på skärgårdens utveckling och förutsättningar i stort." Allt detta ska alltså utredas innan ärendet tas upp igen.

Utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, (M), kan inte svara på nu hur lång tid det här kommer att ta.

Chock och sorg efter besked om konsthall

Förslaget: Flytta ö-barnens högstadium till fastlandet

Föräldrar går samman för att hejda skolrockaden

Majoritetens budget i korthet

Grundskolepengen höjs med tre procent och förskolepengen med två procentt, totalt 18 miljoner kronor.

Det ska bekostas med pengar från kommunens administration, där man gör en besparing på nio miljoner kronor. Övriga nio miljoner kommer dels från att privatisera Gustavsbergs konsthall, alternativt lägga ned verksamheten, dels från högre skatteintäkter än vad som först var prognosen.

25 miljoner kronor av det generella statsbidraget man fått går till att digitalisera olika administrativa system, inom bland annat socialtjänst och äldrevård.    

Visa merVisa mindre

S budget i korthet

Höjd skolpeng med sex procent och fyra procents höjning till förskolan. Partiet vill också se minskade barngrupper och nej till nedläggning av skolor och förskolor.

Det finansieras genom att spara pengar på konsulter, inhyrd bemanning, leasing, internfakturering och central administration. S vill också utöka ramen till vård-och omsorgsnämnden med tre procent.

Oppositionen är emot rockaden/nedläggningen av förskolor och skolor, flytten av högstadiet från skärgården, liksom privatiseringen av konsthall och hemtjänst.

Visa merVisa mindre

Majoritetens förslag om skolor och förskolor

Munkmoraskolan stängs och skolans elever flyttar till Ekedal. Åk F–4 placeras på Ekedalsskolan och åk 5–9 på Kvarnbergsskolan.

Minimunkis i Munkmora rustas upp och behålls som förskola. Förskolan Lokatten får vara kvar till dess att en ersättningsförskola har ordnats. Förskolan Kotten flyttas in i Fågelviks förskola.

Förskolorna Åkerlyckan och Blomkulan rustas upp och blir kvar i befintliga lokaler medan förskolan Farstaborg läggs ned. Blåsippans förskola läggs ned hösten 2022.

Visa merVisa mindre