Snart historia? Stockholm ska ersätta olja som energikälla. Omställningen kan dock ta betydligt längre tid än tänkt, i vilket fall med hänsyn till den takt privatpersoner tar sina oljecisterner ur drift. Foto: Mostphotos

Spångabo får näsknäpp för oljecistern

En Spångabo var en av dem som fick bakläxa när miljöförvaltningen förra året granskade stockholmarnas oljecisterner. Målet är att alla oljecisterner ska ha tagits ur bruk om fyra år. Men takten hittills tyder på att det tar drygt tio år.

  • Publicerad 17:00, 4 maj 2021

Det kan framöver komma bli aktuellt med förelägganden och viten.

I dag finns 578 oljecisterner registrerade i Stockholm.

57 av cisternerna finns i Spånga.

En oljecistern är en behållare för förvaring av olja, bland annat för uppvärmning av bostadshus.

Enligt miljöförvaltningen, som för registret, finns dock ett mörkertal, cisterner som aldrig anmäls av ägarna.

I fjol granskade miljöförvaltningen 72 av de 578 registrerade cisternerna vars kontrolltid inföll under 2020.

Cisterner ska beroende på var de står placerade på en fastighet och vilket korrosionsskydd de har, kontrolleras var sjätte eller var tolfte år.

Granskningen visade att 26 cisterner hade godkänts vid kontrollerna, 19 hade tagits ur bruk, resten, 27 cisterner, fick miljöförvaltningen inget besked utan tvingades ta förnyad kontakt med ägarna om.

En fick förbud

När svar kommit in fick ägarna till fem av de 27 cisternerna föreläggande om kontroll, två förenade med vite. Ägaren till en sjätte cistern förbjöds att hantera mer än 250 liter olja om inte ett extra skydd mot läckage installeras.

Att få ett förbud är en ovanlig åtgärd enligt miljöförvaltningen.

En av fastighetsägarna som fick föreläggande är från Spånga.

Kan bli fler viten

Stadens mål är att samtliga oljecisterner ska ha tagits ur bruk om fyra år, 2025. Mellan 2019 och 2020 togs 45 cisterner, 13 procent, ur bruk. Med den takten kommer det att ta drygt tio år att nå målet, i Spånga sju år.

Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd, flaggar för skärpta åtgärder:

– Genom rådgivning stöttar miljöförvaltningen de fastighetsägare som vill byta oljepanna men det kan framöver komma bli aktuellt med förelägganden och viten om vi ser att det finns fastighetsägare som inte gör det som krävs för att ställa om, säger Katarina Luhr.

Miljö- och klimatborgarråd. Katarina Luhr (MP). Foto: Pekka Pääkkö

Stockholm ska vara fossilfritt om 19 år

Stockholms stads energi- och klimatrådgivare arbetar med att ge råd och tips till fastighetsägare om alternativa energikällor till olja, för att värma upp sina hus.

Fastighetsägare kan exempelvis byta uppvärmningssystem till bergvärme eller luftvärmepump.

Stockholms stad har satt upp som mål att samtliga oljecisterner ska ha tagits ur bruk till 2025.

Stockholms stad har som mål att vara helt fossilfri 2040.

Källa: Miljöförvaltningen

Visa merVisa mindre