BESLUT. Det blev ett hybridmöte när Botkyrkas kommunfullmäktige samlades den sista september. Foto: Albin Tingstedt

Soporna ska bort från Kassmyra – och nya hyror på serviceboenden

Föga förvånande var det sopbranden i Kassmyra som dominerade debatten i septembers kommunfullmäktigesammanträde. Men till slut klubbades det att soporna ska bort.

  • Publicerad 06:30, 10 okt 2021

I förra veckan hölls höstens första kommunfullmäktige i Botkyrka, och en stor del av kommunens ledamöter var på plats i salen.

– Vi försöker oss på någon typ av hybrid, summerar kommunfullmäktiges ordförande Marcus Ek (S) det innan mötet drog igång.

Prisutdelning

Men innan kommunens högsta beslutande organ tog tag i alla beslutsärenden hade de en annan sak att klara av – prisutdelning.

KP Arnoldssonpriset mot främlingsfientlighet och rasism delades ut till Hendelis Elias av Mångkulturellt centrum för hennes arbete med inkludering i sommarfestivalen This is Alby. Förutom att tacka för priset passade hon på att skicka med en uppmaning till politikerna.

– Om jag vill att ni ska gå härifrån med något så är det att lita på ungdomarna. De kan och vill så mycket, bara de får vägen att göra det själv. Försök inte peta så mycket, ge dem istället verktygen att utveckla sig själva.

Dyrare – och billigare – att bo

Det första beslutsärendet handlade om nya hyror för kommunens vård- och omsorgsboenden och servicehus. För vissa innebär det en lite högre hyra, medan den för andra blir lite lägre.

– Vi gör det för att ingen Botkyrkabo ska bli förfördelad utan alla ska bli lika behandlade. Vi har ingen enhetlig modell för hyressättningen och det är inte rättvist, konstaterar Tuva Lund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Förslaget klubbades igenom utan protest, även om oppositionen ville uttala sig.

– Jag vill bara påtala hur viktigt det är att det blir transparent och att människor förstår vad de betalar för, säger Kia Hjelte (M).

Hyrorna kan höjas på Botkyrkas vård- och omsorgsboenden

Slutet för soporna

Beslutet att forsla bort alla sopor i Kassmyra fattades också formellt under mötet, och ingen motsatte sig. Men en hel del diskussion pyrde om vem som bär ansvaret för att det blev så illa som det blev.

– Var är Miljöpartiet? Vart har de tagit vägen under hela den krishantering vi har haft? Vi har varken hört eller sett deras ställningstagande. Har de gått upp i rök, mån tro, frågar sig Stina Lundgren (M).

Och flera oppositionspartier ställde sig frågande till varför majoriteten inte gjort något tidigare. På det svarade Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande:

– Om vi hade gått in och agerat innan det var lagligt möjligt så hade vi brutit mot flera lagar.