Hustegaholm ligger vid Kyrkvikens norra strand – ett område som ägs av staden sedan 1964. Pensionärsföreningarna PRO och SPF Lidingöskeppet driver sommartid ett kafé här, i samarbete med staden.

Utöver fika anordnas också gudstjänster och andra aktiviteter utomhus i området. Vid några tillfällen underhåller Musikskolan och det blir linedance.

Fram till 7 augusti håller fiket öppet.