Gasen är laglig, men när den har sålts på gator och torg har ordningsstörningar och otrygghet följt i dess kölvatten.

Enligt polisen har även många av försäljarna kopplingar till kriminella nätverk. Dessutom kan gasen leda till akut syrebrist när den inandas och långvarig användning kan leda till nervskador.

Störst problem har det varit på centrala Södermalm fredag- och lördagskvällar. När det varit som värst har det stått 60–70 ambulerande försäljare på Medborgarplatsen, säger kommunpolisen Jan Nilsson.

– Vi har länge försökt motarbeta försäljningen, men det har gått så där. Vi behöver nya sätt att angripa problemet. Därför har vi lyft fram möjligheten att göra en ändring i lokala ordningsföreskrifter.

Länge har polisen jobbat för att stävja lustgasförsäljningen på Medborgarplatsen.

Länge har polisen jobbat för att stävja lustgasförsäljningen på Medborgarplatsen.

Stefan Källstigen

Det har den rödgröna majoriteten tagit fasta på och föreslår att det ska krävas tillstånd för tillfällig försäljning på Medborgarplatsen och Mariatorget samt i Björns trädgård och Fatbursparken. Det gör att polisen får ingripa när lustgas säljs.

– Utökad tillståndsplikt leder till ökad trygghet och ett minskat antal brott kopplat till bruk och försäljning av lustgas, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S), i en kommentar.

Lugnare helgkvällar

Även Jan Nilsson tror att det leder till att berörda områden blir lugnare.

Kommer säljarna inte bara stå precis utanför området där det är förbjudet?

– Jag tror inte köparna går 150 meter för att köpa lustgas. Klart någon gör det, men vår bedömning är att de flesta inte planerar att ta lustgas på Medis. Snarare är det något man bestämmer sig för när man kommer ut från en bar efter några öl och blir approcherad av en säljare.

Är det inte då bara att söka ett tillstånd?

– Vår bedömning är att de här personerna inte kommer att göra det, och om de gör det har jag svårt att se att de skulle få sina ansökningar godkända.

Beslut om eventuellt tillståndskrav ska fattas på kommunfullmäktiges sammanträde 20 mars.

Snart kan lustgasen försvinna från Medborgarplatsen

Lustgasförsäljningen på Södermalm är ett aber för polisen. Nu hoppas staden lösa problemet – med regler som förr användes för att få bukt med nasare.

Fredag- och helgkvällar är personer som säljer lustgas i ballonger en vanlig syn vid Medborgarplatsen. Många läsare har även reagerat över de stora mängder ballonger och gastuber som ligger utspridda i området när festligheterna är över.

Att sälja och bruka lustgas är lagligt. Men det betyder inte att det är oproblematiskt. Bland annat har Giftinformationscentralen varnat för att det innebär en hälsorisk.

– Bland dem som säljer ser vi dessutom kopplingar till kriminella nätverk. Många försäljare på samma plats leder även till ordningsstörningar och förra året hade vi några grova sexualbrott som vi i utredningarna kunde koppla till lustgasförsäljning, säger kommunpolisen Anders Lindberg.

Måste ha tillstånd

Då det rör sig om en än så laglig substans har inte polisen kunnat göra något åt saken. Därför skrev de till stadsdelsnämnden med ett förslag på en annan åtgärd. Det finns nämligen områden i stan där tillfällig försäljning kräver tillstånd – Slottskajen, Skeppsbron och Södermalmstorg, för att nämna några.

– Det är någon form av gamla nasarregler mot vad som kallas ambulerande försäljning. När jag började på polisen på 90-talet användes det mot dem som lade ut en duk på Drottninggatan och sålde scrunchies, säger Anders Lindberg.

Gälla fler områden

Reglerna gäller även dem som säljer lustgas. Förslaget är att också Medborgarplatsen, Folkungagatan, Björns trädgård och Fatbursparken ska omfattas.

– Det blir inte lika attraktivt om de står på mindre publika ställen. Vi tror att det ska leda till färre ordningsstörningar och eventuella brott knutna till lustgasen.

Visst kan försäljarna bara ställa sig strax utanför området, men åtgärden kan ändå göra skillnad, menar Anders Lindberg.

– En del kommer att försvinna ut på smågator, men splittningsåtgärder brukar leda till en minskning. Vi har sett att de flyttat hit från Norrmalm sedan det började rapporteras där. Nu kan vi gå på problemet ytterligare.

Kan de inte bara söka tillstånd?

– Absolut, men då är det upp till polisen och staden att göra en bedömning utifrån påverkan på ordning och säkerhet.

Förra veckans tog Södermalms stadsdelsnämnd beslut om att kräva tillstånd på nämnda platser.

– Vi kan inte ha okontrollerad försäljning av lustgas. Så här får vi någon slags ordning på problemet, säger ordföranden Anders Göransson (S).

För att det ska träda i kraft behövs även ett beslut i kommunfullmäktige.

Syrebrist största risken

När gasen inhaleras direkt från tuber får man i sig en koncentrerad gas till skillnad från på sjukhus då gasen är blandad med syrgas.

Den främsta risken med användandet av lustgas är syrebrist. Det kan leda till medvetslöshet, tillfällig försvagning av hjärtmuskeln och att kroppens skyddsreflexer, som exempelvis kräk- och fallreflexen, försvagas.

Dödsfall är ovanligt men har inträffat.

Riskerna ökar i samband med andra droger eller alkohol.

Upprepad användning kan ge skador på nervsystemet och ryggmärgen genom att den mängd B12-vitamin man har i kroppen avaktiveras.

Källa: Socialförvaltningen, Stockholms stad, Läkemedelsverket, Drugsmart