Fredag- och helgkvällar är personer som säljer lustgas i ballonger en vanlig syn vid Medborgarplatsen. Många läsare har även reagerat över de stora mängder ballonger och gastuber som ligger utspridda i området när festligheterna är över.

Att sälja och bruka lustgas är lagligt. Men det betyder inte att det är oproblematiskt. Bland annat har Giftinformationscentralen varnat för att det innebär en hälsorisk.

– Bland dem som säljer ser vi dessutom kopplingar till kriminella nätverk. Många försäljare på samma plats leder även till ordningsstörningar och förra året hade vi några grova sexualbrott som vi i utredningarna kunde koppla till lustgasförsäljning, säger kommunpolisen Anders Lindberg.

Måste ha tillstånd

Då det rör sig om en än så laglig substans har inte polisen kunnat göra något åt saken. Därför skrev de till stadsdelsnämnden med ett förslag på en annan åtgärd. Det finns nämligen områden i stan där tillfällig försäljning kräver tillstånd – Slottskajen, Skeppsbron och Södermalmstorg, för att nämna några.

– Det är någon form av gamla nasarregler mot vad som kallas ambulerande försäljning. När jag började på polisen på 90-talet användes det mot dem som lade ut en duk på Drottninggatan och sålde scrunchies, säger Anders Lindberg.

Gälla fler områden

Reglerna gäller även dem som säljer lustgas. Förslaget är att också Medborgarplatsen, Folkungagatan, Björns trädgård och Fatbursparken ska omfattas.

– Det blir inte lika attraktivt om de står på mindre publika ställen. Vi tror att det ska leda till färre ordningsstörningar och eventuella brott knutna till lustgasen.

Visst kan försäljarna bara ställa sig strax utanför området, men åtgärden kan ändå göra skillnad, menar Anders Lindberg.

– En del kommer att försvinna ut på smågator, men splittningsåtgärder brukar leda till en minskning. Vi har sett att de flyttat hit från Norrmalm sedan det började rapporteras där. Nu kan vi gå på problemet ytterligare.

Kan de inte bara söka tillstånd?

– Absolut, men då är det upp till polisen och staden att göra en bedömning utifrån påverkan på ordning och säkerhet.

Förra veckans tog Södermalms stadsdelsnämnd beslut om att kräva tillstånd på nämnda platser.

– Vi kan inte ha okontrollerad försäljning av lustgas. Så här får vi någon slags ordning på problemet, säger ordföranden Anders Göransson (S).

För att det ska träda i kraft behövs även ett beslut i kommunfullmäktige.