I lokalpolisområde Solna, där även Sundbyberg ingår, är Polisens budskap att allmänheten ska känna sig trygg i hur myndigheten jobbar, efter att Säpo höjt terrorhotnivån från tre till fyra.

– Vi är väl förberedda för det här, säger Caroline Westlund, lokalpolisområdeschef.

Arbetet med att hantera hot om terrorister har pågått en längre tid, säger hon. Polisen har bland annat haft regelbundna "potentiella terrorövningar".

– Oftast tillsammans med andra myndigheter och aktörer. Vi har haft ett i Mall of Scandinavia under våren, till exempel.

Vilka scenarier har ni övat på?

– Det finns en mängd olika scenarier man tränar på. Pågående dödligt våld, olika typer av scenarier. Och mycket mental förberedelse, i att vi pratar om det i vardagen. Det behöver nog fler göra: Vad gör man om det händer? Om man ser någonting, vad vidtar man för åtgärder?

I lokalpolisområdet finns gott om exempel på platser där många människor samlas, så som kollektivtrafiken, en stor arena, flera köpcenter och ett sjukhus.

Samverkar med andra

För att det ska fortsätta vara tryggt här samverkar Polisen med såväl myndigheter som näringsidkare i området, säger Caroline Westlund. I det arbetet ligger fokus bland annat på att finna tecken "på att saker inte skulle stå rätt till".

– Jag tror att det är många som är beredda. Vi har ju levt med genomförda terrordåd i nutid i Stockholm. Även kriget i Europa och det totala läget i omvärlden gör att många har vidtagit åtgärder.

Läs även: Gallerior skärper säkerheten efter höjt terrorhot