Fler stockholmare ska ta hojen.

Regionens mål, och även Solnas, är att andelen cykelresor år 2030 ska vara 20 procent. Det förutsätter ett fullt utbyggt och smidigt regionalt cykelnät på 800 kilometer.

4,3 kilometer av dessa bidrog Solna med under förra året.

I dag, tisdag, fick man ett tack från regionen genom utmärkelsen Årets cykelprestation 2022.

– Solna är den kommun i länet som under 2021 byggt ut störst del av de viktiga sammanhängande regionala stråken som alla kommuner i regionen är överens om behövs. Ett jätteviktigt bidrag till fler klimatsmarta resor, säger regionrådet Gustav Hemming (C).

– Priset betyder jättemycket och är ett bevis på allt det strategiska och genomtänkta arbete vi hållit på med i åtminstone åtta år har uppmärksammats öven utanför kommunen, säger Magnus Persson (C), tekniska nämndens ordförande i Solna.

Cykelbudgeten höjs

Med sitt läge och de nära hundratusen arbetsplatserna som folk ska till och från varje vardag, är Solna en nyckelspelare i cykelnätet.

Magnus Persson säger att arbetet kommer att växla upp 2023 med en cykelbudget som ökar från 19 till 25 miljoner kronor.

På tur att förbättras står cykelvägen utanför Huvudstabadet som ska bli trafiksäkrare och en bredare och bättre upplyst sträcka mellan Överjärva och Sollentuna.

Har det arbetet rullat på långsamt i Solna?

– Jag hade helst sett att det skett snabbare, men det måste också ske i en takt så att det inte blir byggkaos överallt på cykelvägarna samtidigt, säger Magnus Persson.