Kemikalieinspektionen hade fått information om att företaget sålde en kemisk biocidprodukt som är till för att avskräcka mygg, i form av klistermärken.

Produkten såg ut att sakna godkännande så Kemikalieinspektionen misstänkte att det handlade om otillåten miljöverksamhet.

Inspektionen förklarar att kemiska bekämpningsmedel har substanser som kan innebära en oacceptabel risk för människors hälsa och miljö. Därför är det, förklarar man, ”allvarligt” när kontrollen kringgås och bekämpningsmedel släpps ut på marknaden utan riskbedömning.

Eftersom inspektionen misstänker brott mot miljölagstiftningen har man nu anmält företaget till åtal vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö.