Varslet om strejk berör omkring 500 anställda inom Svenska kyrkan i hela landet, och Sollentuna är en av de utpekade församlingarna.

Men de som Kommunal valde att ta ut i strejk i Sollentuna var "kyrkogårdsarbetare på Turebergskyrkan och församlingshuset" – och där jobbar inga kyrkogårdsarbetare.

– Nej de jobbar på våra begravningsplatser, så just nu är det noll personer som tas ut i strejk här i Sollentuna, säger Robert Thysell, kyrkoherde i Svensk kyrkan Sollentuna.

Däremot gäller en annan stridsåtgärd, en övertidsblockad, på krematoriet. Men inte heller det kommer att slå hårt.

– Och begravningar klassas som skyddsarbete, så de får inte stoppas, säger Robert Thysell.

Får vattna blommor själv

För säkerhets skull får ingen av kyrkogårdsarbetarna just nu komma och vattna blommorna eller blåsa löv på den lilla gräsplätten vid Turebergskyrkan.

– Nej, det får i så fall jag göra. Värre än så har vi inte drabbats än så länge. Men jag vet att många andra församlingar som står på listan drabbas väldigt hårt och situationen är bekymmersam och inte alls bra. Vi vill alla ha en bra arbetsplats, jag hoppas att parterna högre upp kan komma överens, säger Robert Thysell.

Yrkeskategorier som omfattas av strejken på olika håll i Sverige är bland annat kyrkvaktmästare, krematoriearbetare och lokalvårdare.

Har aldrig hänt tidigare

Att medarbetare i Svenska kyrkan går ut i strejk har aldrig tidigare skett. Enligt Kommunal är det en extraordinär åtgärd som man känner sig tvingade till.

– Det är alltid den sista utvägen, men uppenbarligen tycker arbetsgivaren att den ska ha en särställning på arbetsmarknaden och det kan vi inte acceptera, Jag kan inte säga exakt vilka konsekvenser det kan få, men att det blir konsekvenser är klart. Det kommer att märkas av både arbetsgivaren och allmänheten, säger Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård till SVT.

Motparten, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, skriver i ett pressmeddelande att man inte kan ”teckna ett omställningsavtal som blir minst åtta gånger dyrare än i dag, och samtidigt behålla långa uppsägningstider och den unikt kostsamma lönegarantin vid omplacering.”

Facket menar att konflikten handlar om att få likvärdiga omställningsmöjligheter som många andra på arbetsmarknaden, utan att villkoren i avtalen försämras. Men arbetsgivaren tycker alltså att det avtal som föreslagits är för dyrt och att församlingarna inte har råd.