I ungefär 35 år har Bettan Byvald jobbat som socionom i Angered med utgångspunkt i Hjällbo. Nu prisas hon av Förbundet för forskning i socialt arbete, Forsa, för sitt samhällsengagemang och för sina insatser för kunskapsutvecklingen inom socialt arbete.

– Det är mycket hedrande och lite förvånande faktiskt. Det är inte ofta priset går till en praktiker. Men det är så klart väldigt roligt att bli uppmärksammad, säger Bettan Byvald, socionom.

Att i sitt yrkesliv vara med och bidra till forskningen inom socialt arbete anser Bettan Byvald vara av högsta vikt.

– Det är socialarbetaren som i sitt dagliga värv är ute och hanterar olika situationer och prövar metoder. Genom forskningen har vi möjlighet att påverka vårt arbete. Vi får möjlighet att utvärdera vårt arbete och se vad som ger effekt och hur vi skulle kunna jobba på ett bättre sätt.

Desinformationskampanjen fortsätter

På senare år har Bettan Byvald synts och engagerat sig i samhällsdebatten. Senast i samband med den mediala uppmärksamheten kring desinformationskampanjen mot socialtjänsten.

– Spridning av felaktig information om socialtjänsten och omhändertagande av barn enligt LVU, pågår fortfarande för fullt och är något som vi måste hantera. Vi är ute och pratar med folk och lyssnar på deras oro och funderingar. Det gäller att skapa goda kontakter med boende och föreningar som verkar i området, säger Bettan Byvald.