Bedömning. Om socialtjänsten polisanmäler barnmisshandel eller inte avgörs från fall till fall, visar en rapport från socialförvaltningen i Stockholms stad. Foto: Mostphotos

Socialtjänsten i Spånga-Tensta polisanmälde inte misstänkt barnmisshandel

Socialtjänsten i Spånga-Tensta har i flera fall av misstänkt barnmisshandel inte polisanmält händelserna. De nyligen publicerade uppgifterna oroar Barnombudsmannen.

  • Publicerad 11:10, 15 sep 2021

Graden av dokumentation varierade.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har granskat handläggningen av barnärenden i fyra stadsdelar, bland annat i Spånga-Tensta, något som Dagens Nyheter tidigare rapporterat om.

Bland annat granskades polisanmälan av misstänkt barnmisshandel.

Tio av 22 fall av misstänkt barnmisshandel i de fyra stadsdelarna under 2020 och 2021 polisanmäldes inte.

I Spånga-Tensta har fem av sju fall inte polisanmälts.

Anna Forsström, socialtjänstinspektör och en av utredarna på socialförvaltningen, säger att med hänsyn till barnets bästa kan bedömningen bli att inte polisanmäla.

– Man måste inte polisanmäla om det är till mer skada än nytta för barnet. Såklart är allt våld allvarligt men i de fall socialtjänsten inte polisanmält har det kanske handlat om vaga uppgifter om våld som inte är så grovt, om ett enstaka tillfälle, och att familjen tackat ja till insatser.

– Det kan finnas skäl att inte lagföra. Det handlar inte om grovt eller systematiskt våld, det kan handla om ett enstaka fall, mindre allvarligt tillfälle och ofta vaga uppgifter. Hade det varit grovt eller systematiskt våld hade vi reagerat.

Krävs dokumentation

Ett krav är däremot att tydligt dokumentera varför en polisanmälan inte gjorts. Här slarvar stadsdelarna.

– Graden av dokumentation varierade, det var inte alltid det framgick varför polisanmälan inte gjorts, säger Forsström.

Abdi-nur Isse, avdelningschef på socialtjänsten i Spånga-Tensta, svarar i ett mejl att sju fall är ett "lågt uppmätt antal" och att det är svårt att dra slutsatser.

"Vi har interna rutiner där vi alltid konsulterar barnahus (stödteam bestående av polis, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin), och om vi ej polisanmäler sker en bedömning av barnets bästa utifrån den enskilda situationen."

Abdi-nur Isse skriver att många gånger är det väldigt vaga uppgifter om våld som socialtjänsten får in.

"Det kan till exempel vara anonyma anmälningar om våld där sedan barn, familj och omgivningen dementerar alla uppgifter".

Riktlinjen är att alltid polisanmäla, men att barnets bästa alltid ska beaktas, skriver Abdi-nur Isse.

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin oroas över dokumentationsslarvet.

– Det är oroande om socialtjänsten inte alltid jobbar tillräckligt med att motivera vårdnadshavare att ta emot stöd och insatser även om det här handlar om bara några stadsdelar. Det är avgörande för barnet så att våldet upphör, säger Elisabeth Dahlin.

Socialförvaltningen ska granska även övriga stadsdelar samt följa upp de stadsdelar som nu granskats.

Fem fall i Spånga-Tensta

Socialförvaltningen granskade handläggningen av barnärenden i fyra stadsdelar 2020-2021, 0-12 år, bland annat polisanmälan av misstänkt barnmisshandel:

Spånga-Tensta: 7 fall av misstänkt barnmisshandel varav 2 polisanmäldes

Bromma: 5 fall – 4 polisanmäldes

Enskede-Årsta-Vantör: 6 fall – 4 polisanmäldes

Kungsholmen: 4 fall – 2 polisanmäldes

Källa: Socialförvaltningen

Visa merVisa mindre