Socialnämnden måste spara 20 miljoner

För en månad sedan klubbade politikerna igenom att socialnämnden nästa år får 575 miljoner kronor. Men förvaltningen ser redan nu att pengarna inte räcker.

  • Publicerad 15:35, 13 dec 2020

– Vi ser att behoven av socialtjänst ökar mer än tidigare, säger socialchef David Gyllenstråle.

Fler äldre behöver hemtjänst och äldreboende. Lågkonjunkturen för med sig arbetslöshet, ökad psykisk ohälsa och missbruk. Dyra placeringar på HVB-hem. Det är några skäl till att kostnaderna ökar.

I förra veckan redovisade förvaltningen besparingsförslag på 19,8 miljoner för arbetsutskottet. Däribland att inte tillsätta ett vikariat på barn- och familjeenheten, vilket drabbar utsatta barn. Att dra ner på dagverksamheten inom socialpsykiatrin finns också på listan, men ger en höjd risk för missbruk, psykisk ohälsa och isolering. Dagverksamheten för äldre skulle avvecklas. Det ökar risken för att anhöriga ska slitas ut och själva behöva hjälp.

"Verkligen utmanande"

– Man har underbudgeterat. Effektiviseringar kan vara bra. Men det går inte att ha dem år efter år, säger Ing-Marie Elfström (S), 2:e vice ordförande i socialnämnden.

På arbetsutskottet plockades besparingarna på dagverksamheterna bort. De bedömdes slå för hårt. En del besparingar är redan beslutade men arbetet med att hitta fler fortsätter.

– Det är verkligen utmanande, säger socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C).

– Både nämnd och förvaltning får jobba hårt för att se hur vi ska lösa det. De besparingar vi faktiskt tar bort skulle nog ha gjort det dyrare på lång sikt.

Fler besparingsförslag

Höjda avgifter inom socialtjänsten.

Öppna ett eget stödboende för personer med missbruk och psykisk ohälsa.

Minska ekonomiskt bistånd, alltså socialbidrag.

Gemensamt storkök för kommunala äldreboenden.

Visa merVisa mindre