Siktar högt. Marie Åkesdotter (Mp), styrelseordförande i Tyresö Vindkraft AB, blickar ut från kommunens egna vindkraftverk. Foto: Marie Åkesdotter

Snurran som brann – nu går Tyresös vindkraftsbolag i graven

Nu avyttras bolaget Tyresö vindkraft AB. Det har gått nio år sedan kommunen fattade det kontroversiella beslutet att köpa ett eget vindkraftverk – i Dalarna. En affär som inte gick som det var tänkt, efter riksdagsbeslut, oberäkneliga elpriser och en brand.

  • Publicerad 06:30, 16 maj 2022

Det rådde i det närmaste konsensus bland politikerna i Tyresö kommun. Grön el var framtiden och den ekonomiska kalkylen gick ihop. På kommunfullmäktige 2013 fattades så beslutet: Tyresö köpte ett alldeles eget vindkraftverk i Bösjövarden i Dalarna.

– Nästan alla var för, eftersom allt pekade på att det var ekonomiskt fördelaktigt. Socialdemokraterna la till och med förslag i sin skuggbudget om att köpa ännu ett kraftverk, säger Marie Åkesdotter (MP), tidigare styrelseordförande i Tyresö vindkraft AB.

Vindsnurran köptes för 42 miljoner kronor, men antogs snabbt bli lönsam genom elproduktionen, jämfört med att köpa el på marknaden.

Folkpartiet gick mot strömmen

Men alla tyckte inte att det lät som en klok affär. Sverigedemokraterna och Liberalerna, då Folkpartiet, var emot.

– Det kändes som symbolpolitik, man ville kunna peka på att "titta, vi äger ett vindkraftverk", säger Leif Lanke (L), vice ordförande i Tyresö bostäder.

Han menar att det var ett högriskprojekt.

– Och sen blev det ju snabbt problem, säger han.

Det var tänkt att vindkraftverket skulle ge Tyresöborna el i 20 år. Det blev nio. Foto: Marie Åkesdotter

Många problem. Det första kom från riksdagshuset.

– Det gällde helt andra skatteregler när vi fattade beslutet. Sen ändrade staten förutsättningarna totalt, säger Fredrik Saweståhl (M), dåvarande ordförande i kommunstyrelsen.

Kalkylen byggde på ett skattefritak för vindkraft, som sen slopades i juli 2016.

Nästa problem var fallande elpriser, som gjorde vindkraftverket än mer olönsamt.

– Då drev vi på för att man skulle sälja det, men det skedde aldrig, säger Leif Lanke.

Slutade som försäkringsärende

Sen brann det.

– Det var någon överhettning i ett av rotorbladen, säger Leif Lanke.

Då ansågs det inte ekonomiskt hållbart att fortsätta längre. Kraftverket var tänkt att ge Tyresöborna el i 20 år, istället accepterade Tybo en uppgörelse med ett försäkringsbolag om en försäljning 2020.

Tills dess hade vindkraftverket producerat mellan 7 000 och 7 600 Mwh varje år. Det är svårt att ge en exakt siffra på vad vindkraftverket i slutändan kostade kommunen, men i ett mejl till Mitt i summerar tidigare ekonomichefen Torstein Tysklind det som att det "bedöms ha varit en förlustaffär".

Högtidligt. Den dåvarande kommunstyerlseordföranden Fredrik Saweståhl (M) klipper bandet vid invigningen i Bösjövarden. Foto: Marie Åkesdotter

Tyresös vindkrafts uppgång och fall

2013: Kommunfullmäktige fattar beslut om att köpa ett vindkraftverk i Dalarna för 42 miljoner kronor.

2014: Det kommunala bolaget Tyresö vindkraft AB bildas. Affärsidén är att leasa ut vindkraftverket till kommunen och Tyresö bostäder.

2016–2017: Efter ett riksdagsbeslut försvinner skattefritaket på energiskatt för vindkraft. Detta gör vindkraftverket mindre lönsamt. Dessutom är elpriserna elpriserna låga, vilket ledde till ännu sämre lönsamhet.

2018–2019: En extern värdering kommer fram till att värdet på vindkraftsverket behöver skrivas ner med cirka 18 miljoner kronor. Kommunen skjuter till de 18 miljonerna och vindkraftsbolaget skrivs över på Tyresö bostäder AB, för att kunna kvitta nedskrivningen mot bostadsbolagets vinster.

2020: I februari brinner Vindkraftverket. Det anses det inte längre ekonomiskt motiverat att fortsätta och Vindkraftverket säljs efter en uppgörelse med ett försäkringsbolag.

2022: I april ger kommunfullmäktige Tyresö bostäder i uppdrag att avveckla Tyresö vindkraft AB. Bolaget har inte haft någon verksamhet sedan branden och försäljningen 2020.

Som helhet bedöms vindkraftverket ha varit en förlustaffär för kommunen, även om det är svårt att få fram några exakta siffror.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre