Några ynka timmar av snö perfekt för snögubbsskapande var allt som behövdes. Helen Klimentov Löfstrand formade denna fantastiske herre – på pricken lik USA:s sextonde president – nedanför sin verandatrapp i Närlunda.