Mörka tider får många att längta efter julbelysning.

I år väljer dock somliga kommuner att släcka, eller minska juleljusen, som ett sätt att spara el. Stockholm gick nyligen ut med att de skruvar ned son julbelysningen med 30 procent.

I Solna blir det sig likt, nästan i alla fall, meddelar stadens belysningsingenjör Marika Andersson.

– Vi kommer att tända julbelysningen och avser ha samma antal belysningar och platser som i fjol plus en utökning av dekorationsbelysning i Västra skogen.

25 minuter kortare

Senast sista helgen i november, inför första advent, ska lamporna tändas liksom nio julgranar.

Hur har staden resonerat kring att spara energi?

– Vi vill ge Solnaborna och besökare inom staden en traditionsbunden julbelysning, det tillför viktiga värden som trygghet och säkerhet. Det vill vi ska finnas kvar. Vi har också justerat tänd- och släcktiderna sedan i mitten av oktober och låtit gatubelysningen vara tänd 25 minuter mindre per dygn jämfört med i fjol. Det kommer att gälla för julbelysningen också. Vi ser det som en rimlig avvägning, säger Marika Andersson.