RIVS. Hornsbergs bussdepås första garage stod klart 1932, år 2018 brann det ena ner och snart ska allt rivas för att göra plats för bostäder, kontor och hotell. Foto: Fotograf okänd/spårvägsmuseet, Per Brandt, Michael Toll, Sweco/Stockholms stad

Snart ska bussdepån jämnas med marken – för 890 nya bostäder

Snart kör den sista bussen ut från Hornsbergs bussdepå – och rivningsmaskinerna rullar in. För den nostalgiske kan det finnas en chans att få med sig en bit av garaget hem.

  • Publicerad 06:10, 24 apr 2021

1932 stod Hornsbergs bussdepå klar. Den tog plats på ytan som innehöll en trädgårdskoloni och Hornsbergsvelodromen, som revs ett år tidigare, enligt Stockholmskällan. En annan tid, minst sagt.

Hallarna tillhör områdets äldsta byggnader. De stärkte stadsdelens karaktär som industri- och exploateringsområde när de byggdes.

Men nu är det dags för depån att i sin tur ge plats – den här gången till fyra bostadskvarter, kontor, restauranger och idrottshallar. Ytterligare ett steg i det skifte till bostads- och kontorsområde som hela Hornsberg har genomgått de senaste åren.

Genom åren har ytan för bussdepån minskat i takt med att exploateringen i området har ökat, och inom kort är tanken att den sista rivningsfasen ska starta.

Nu har nämligen trafikförvaltningen lämnat in en rivningsansökan för de kvarvarande hallarna, varav en är en tälthall efter branden 2018 som totalförstörde det ena garaget.

FILM: Här rasar branden på taket på SL:s bussdepå

STARTEN. Det första garaget vid Hornsberg, byggt på mark som bland annat tillhörde en koloniträdgård. Foto: Fotograf okänd/spårvägsmuseet

Nostalgi. Redo för en tur. Foto: Sven Goliath/Spårvägsmuseet, 1947

Vid midsommar går flytten av de drygt 140 bussarna som Keolis kör till den nya bussterminalen vid Tomteboda, enligt Kent Hietala, portföljchef vid trafikförvaltningen.

– Vi påbörjar rivningen direkt efter semestern och sedan går vi i gång med lite tyngre format framåt hösten och våren, säger han.

– Det första vi gör är att undersöka hur kontaminerat det är. Vi kan inte göra en fullständig markanalys innan verksamheten är flyttad. Då tar vi hand om saneringen, som asbest och förorenade oljor.

Nu rivs brandhärjade bussdepån i Hornsberg

– Till jul kommer gräv- och andra tunga maskiner och sedan ska det pågå under hela nästa år.

– Vi ska hålla boende informerade och sätta upp sedvanliga skydd för buller och damm och hålla alla tider som gäller för rivning i bostadsnära områden. 

Stor byggplan på Kungsholmen överklagad

GLAS. Från början var gavlarna i glas samt med ljusinsläpp i taket, men de sattes till större delen igen under 70-talet på grund av värmetekniska skäl. Foto: Fotograf okänd/Spårvägsmuseet, 1947

BRAND. 2018 brann det första garaget, det södra, ned till grunden. En tälthall har sedan dess fungerat som provisorisk lösning till flytten till Tomteboda. Foto: Michael Toll

Går det att köpa hem en stol eller liknande för att minnas bussgaraget?

– Vi har det i tankarna, som ett delprojekt, men jag kan inte utlova något. Men det finns en massa industriarmaturer stolar, pallar, hyllor, sånt som folk numera gillar att dekorera sina hem med. På något sätt hoppas vi kunna omhänderta det. 

Enligt tidsplanen ska trafikförvaltningen lämna över marken till Stockholms stad senast vid årsskiftet 2022/2023. Men när något bostadsbyggande kan bli aktuellt återstår att se.

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen av grannen, läkemedelsföretaget Octapharma. Dom är ännu inte meddelad. Staden har nyligen bemött bolagets överklagan till domstolen.

NYTT TORG. Så här kan det nya torget, mellan de fyra nya bostadskvarteren, se ut där bussdepån ligger idag. Foto: Sweco/Stockholms stad

Stadsmuseet beklagade rivningen

Det första garaget togs i trafik 1932 och kompletterades med ytterligare ett garage och senare även en tvätthall. Hallarna ritades av Eskil Sundahl på uppdrag av AB Stockholms Spårvägar.

En av garagets första uppgifter var inte som bussdepå utan konsertlokal, enligt Stockholmskällan. Den 30 januari 1933 hölls en konsert med Jussi Björling och 600 sångare ur Stockholms sångarförbund till stöd för Norrlands nödlidande.

Bussgaraget är gulklassat av Stadsmuseet, vilket innebär att ”byggnadernas kulturhistoriska värde motsvarar bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.”

Stadsmuseet, som beklagade rivningen i sina remissyttranden skriver att garaget, tillsammans med Lumafabriken och Slussen från 1936 utgör ”ett slags portalbyggnader i svensk modernistisk arkitektur”.

Under detaljplanprocessen föreslog Kungsholmens kultur- och hembygdsförening att en av hallarna skulle bevaras och göras om till saluhall, men det nobbades av staden.

2018 brann den södra garagedelen ner till grunden och ersattes av ett tält.

Sommaren 2021 flyttar bussverksamheten till den nya terminalen vid Tomteboda och rivningen av de sista byggnaderna kan starta.

Visa merVisa mindre

NYTT. Så här vill staden bygga vid Hornsberg när bussdepån är borta.

NYTT KVARTER. Här ses den så kallade triangeltomten vid Lindhagensgatan där det planeras för kontor. Foto: Fojab arkitekter

Bostäder istället för bussar

Vid bussdepån planeras för cirka 890 nya bostäder, varav cirka 670 bostadsrätter.

Planen är fyra kvarter med ett centralt torg, samt LSS-boende och förskola.

I bottenvåningarna planeras för kommersiella lokaler.

Närmast Essingeleden byggs kontorskvarter och två-tre nya idrottshallar. I ett kvarter byggs även ett hotell.

Under Essingeleden planeras för ett parkeringshus.

Detaljplanen antogs i maj 2020 men har överklagats till Mark- och miljödomstolen av Octapharma.

Visa merVisa mindre