Botkyrka är känt för mycket. I förskolans värld handlar det inte minst om den så kallade Botkyrkamodellen som infördes hösten 2021. Då började man språktesta sin befintliga förskolepersonal och vid nyanställningar sedan man sett att språkkunskaperna bland dessa inte höll måttet.

Det tog statsminister Ulf Kristersson (M) och skolminister Lotta Edholm (L) fasta på i veckan när de besökte förskolan Humlan i Fittja och barnen Melisa Celep, 6, Sumaya Adel, 6, Sarya Sener, Mohamed Talal Hassan, 5, och Ousman Barrow, 5.

Det var nervöst bland barnen innan besöket.

– Är det dem? frågar Mohamed Talal Hassan när ett gäng långa personer kommer in i deras hemvist.

Vissa har kameror och andra har mikrofoner. Till hans stora förtret var det bara några journalister.

En lekstund

Men Mohamed Talal Hassan och de andra barnen behövde inte vänta länge. Kort därpå kom statsmminster Ulf Kristersson (M) och tog plats vid ett ritbord med Melisa Celep, Sumaya Adel och Sarya Sener.

– Vad ritar du för något? frågar statsministern.

– En maskros!

Maskrosfabriken är i full gång. Sarya Seners (t.v.) teckning har särskilt fångat statsministerns uppmärksamhet.

Maskrosfabriken är i full gång. Sarya Seners (t.v.) teckning har särskilt fångat statsministerns uppmärksamhet.

Albin Tingstedt

– En maskros? Så här på våren, svarar han.

Snart ansluter även Mohamed Talal Hassan och Ousman Barrow. De tar plats på var sin sida om statsministern.

– Jag ska måla min familj, säger Ousman Barrow.

Botkyrkamodellen nationell

Inspirerade av de fem barnen tog de två ministrarna tillfället i akt att berätta om två planer de och resten av regeringen har för förskolans framtid: obligatorisk språkförskola och språkkrav bland personal i förskolan.

– Att erbjuda är bra, men det räcker inte fullt ut. De som inte exponeras tillräckligt hemma och inte har tillräckligt bra svenska ska få obligatorisk språkförskola så att alla barn får en gemensam startpunkt, sa Ulf Kristersson vid en efterföljande pressträff.

Direktiven i utredningens andra del, språkkraven på personalen, är ännu ospecificerade, menar skolminister Lotta Edholm. Men här finns det all anledning att kika på hur Botkyrka arbetar i dag, menar hon.

Skolminister Lotta Edholm (L) fick lära sig hur man blandar till rosa färg av Sumaya Adel.  – Att besöka förskolor är en sådan energiboost. Det är otroligt roligt, säger Lotta Edholm.

Skolminister Lotta Edholm (L) fick lära sig hur man blandar till rosa färg av Sumaya Adel. – Att besöka förskolor är en sådan energiboost. Det är otroligt roligt, säger Lotta Edholm.

Albin Tingstedt

– Språkkrav vid nyanställningen är ett sätt att se till att personal som ska anställas har kompetens. Sedan är det viktigt att påpeka att den mesta personalen finns redan i verksamheten, och då måste man se till att de har tillräckliga kunskaper i svenska. Då är det viktigt att arbetsgivaren ger möjlighet för dem att få bättre språkkunskaper i svenska, säger hon.

Efter besöket tackade ministrarna för sig. Kvar blev barnen med ett starkt intryck av dagens besök.

Skulle du vilja leka med dem igen?

– Ja. De var bra på att prata, säger Melisa Celep.

Oro för att språktest kan leda till personalbrist

Sedan en dryg månad tillbaka måste den som söker jobb inom Botkyrkas förskolor genomgå ett språktest i svenska. Men även om tanken är god, kan det leda till personalbrist, menar förskolepersonal.

Så här går testet till: Arbetssökande ska läsa en text och svara på frågor utifrån det man läst. Frågorna är kopplade till förskolans värld. Den arbetssökande får också ett händelseförlopp uppläst för sig och ska sedan svara på frågor utifrån det.

Syftet är att säkerställa att språkkunskaperna hos de anställda inom förskolan är goda, något kommunen har försökt få rätsida på under en tid.

https://www.mitti.se/nyheter/botkyrka-infor-spraktest-for-anstallda/reptcp!qZgmAYSev7AMLVOwodT0g/

Men även om intentionerna kring språktesten är goda, finns det en oro bland förskolepersonal att det att på sikt leda till personalbrist.

– Vi har brist på vikarier och är i ständigt behov av nya. De är en trygghet för barnen och för hela vår verksamhet, säger förskoleläraren Linda Reimers.

Gäller alla

Alla som redan är anställda ska också genomgå språktestet. I ett första skede var beskedet att alla tillsvidareanställda som inte klarade testet skulle få genomgå en utbildning, medan vikarier som inte klarade det fick sluta.

Men efter kritik från lärarkåren ändrades det, och även vikarier som är aktuella för ett förnyat kontrakt erbjuds språkutbildning.

– Vi kände oss lyssnade på, och att våra chefer stod bakom oss, säger Reimers.

"Ställer högre krav"

Annelie Mårdh, HR-chef på utbildningsförvaltningen, har förståelse för oron kring personalbrist. Men det måste vägas mot barnens bästa, menar hon.

– Med språktesterna ställer vi högre krav vid rekrytering. Det handlar om kvaliteten för våra barn och elever. Det är viktigt att barnen lär sig ett bra språk redan i förskolan. Det har de nytta av genom hela skoltiden.

Testar man inte det muntliga?

– Det muntliga är svårt att bedöma digitalt så rekryterande chef förutsätts bedöma det muntliga under anställningsintervjun. Vår bedömning är att det är mer relevant att bedöma just den delen under intervjun, sedan kompletterar man med språktestet för övriga delar.

Är det rimligt att en person som gått 3,5 år på högskolan för att bli förskollärare ska behöva genomgå ett språktest i svenska?

– Vi vill inte göra skillnad på våra medarbetare. Alla, även chefer, som anställs inom förskolan ska göra språktestet. Där har vi varit konsekventa.

Just nu pågår inga diskussioner om språktesterna ska införas på grund- eller gymnasieskolenivå. Men det är inget som förvaltningen utesluter längre fram.

– Vi vill utvärdera det här först, men det är inte omöjligt att man inför det här på en bredare front, säger Mårdh.