Så här går testet till: Arbetssökande ska läsa en text och svara på frågor utifrån det man läst. Frågorna är kopplade till förskolans värld. Den arbetssökande får också ett händelseförlopp uppläst för sig och ska sedan svara på frågor utifrån det.

Syftet är att säkerställa att språkkunskaperna hos de anställda inom förskolan är goda, något kommunen har försökt få rätsida på under en tid.

https://www.mitti.se/nyheter/botkyrka-infor-spraktest-for-anstallda/reptcp!qZgmAYSev7AMLVOwodT0g/

Men även om intentionerna kring språktesten är goda, finns det en oro bland förskolepersonal att det att på sikt leda till personalbrist.

– Vi har brist på vikarier och är i ständigt behov av nya. De är en trygghet för barnen och för hela vår verksamhet, säger förskoleläraren Linda Reimers.

Gäller alla

Alla som redan är anställda ska också genomgå språktestet. I ett första skede var beskedet att alla tillsvidareanställda som inte klarade testet skulle få genomgå en utbildning, medan vikarier som inte klarade det fick sluta.

Men efter kritik från lärarkåren ändrades det, och även vikarier som är aktuella för ett förnyat kontrakt erbjuds språkutbildning.

– Vi kände oss lyssnade på, och att våra chefer stod bakom oss, säger Reimers.

"Ställer högre krav"

Annelie Mårdh, HR-chef på utbildningsförvaltningen, har förståelse för oron kring personalbrist. Men det måste vägas mot barnens bästa, menar hon.

– Med språktesterna ställer vi högre krav vid rekrytering. Det handlar om kvaliteten för våra barn och elever. Det är viktigt att barnen lär sig ett bra språk redan i förskolan. Det har de nytta av genom hela skoltiden.

Testar man inte det muntliga?

– Det muntliga är svårt att bedöma digitalt så rekryterande chef förutsätts bedöma det muntliga under anställningsintervjun. Vår bedömning är att det är mer relevant att bedöma just den delen under intervjun, sedan kompletterar man med språktestet för övriga delar.

Är det rimligt att en person som gått 3,5 år på högskolan för att bli förskollärare ska behöva genomgå ett språktest i svenska?

– Vi vill inte göra skillnad på våra medarbetare. Alla, även chefer, som anställs inom förskolan ska göra språktestet. Där har vi varit konsekventa.

Just nu pågår inga diskussioner om språktesterna ska införas på grund- eller gymnasieskolenivå. Men det är inget som förvaltningen utesluter längre fram.

– Vi vill utvärdera det här först, men det är inte omöjligt att man inför det här på en bredare front, säger Mårdh.