Målet är en snabbare promenad mellan Citybanan och Hagastaden. Vid Vanadisnedgången ska det också skapas fler cykelparkeringar. Foto: Mimmi Epstein

Snart lättare att gå till Hagastaden

Nya träd, bredare gångbana och sittmöbler. Gående ska få bättre plats på sträckan mellan Citybanans entré på Vanadisvägen och Hagastaden.

  • Publicerad 09:00, 27 okt 2021

Ett alternativ är garage, just nu byggs det till exempel i Hagastaden

Sedan Citybanan togs i bruk är det fler som går mellan Vanadisplan och Hagastaden. Flest är det på Gävlegatan och nu ska staden öka utrymmet för fotgängare på sträckan.

– I dag är trottoarerna för smala och det kommer att bli ännu större gångflöden där när det är färdigbyggt i Hagastaden, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

På Vanadisvägen ska man bredda den norra gångbanan från dagens tre meter till fem.

Man planerar även att rikta om gångbanan så att det blir enklare att gena genom Vanadisrondellen. Förslaget innebär att två parkeringsplatser försvinner från Vanadisvägen och att två körfält förskjuts söderut, närmare det gröna mittstråket.

Gävlegatan ska enligt planen få bredare gångbanor, nya träd och parkmöblering. Det blir möjligt genom att 37 meter lastplats och 14 parkeringar tas bort.

Fler p-platser

– Totalt försvinner 16 parkeringsplatser. Tio kommer att återskapas direkt, sedan försöker vi hitta en lösning för att få till fler platser på andra ställen, säger Daniel Helldén.

Det ska bli lättare att gena vid Vanadisrondellen. Foto: Mimmi Epstein

– Vi vet att det är problem med att hitta parkeringsplatser i området. Ett alternativ är garage, just nu byggs det till exempel i Hagastaden.

Gävlegatan kommer att breddas i samband med korsningar och passager där människor samlas. Dessutom ska gångbanan göras om så att den hänger ihop över korsningarna med Torbjörn Klockares gata och Hudiksvallsgatan.

Det planeras även fler parkeringsplatser för cyklar vid Odenplans station på Vanadisvägen.

Ett inriktningsbeslut togs i trafiknämnden, som skedde efter denna tidnings pressläggning. Projektets totala kostnad beräknas till 18 miljoner kronor.