Testet med att låta resenärer gå på där bak och fram på 4:ans buss har varit en succé enligt regionen.

Därför ska detta snart tillåtas på alla blåbussar (linjerna 1, 2, 3, 4 och 6). Det skriver Dagens Nyheter.

– Vi har sett under pilotprojektet med 4:an att restiden från Gullmarsplan till Radiohuset blev sex minuter kortare och att den tid som bussen stod vid hållplats minskade med 36 procent, säger trafikregionrådet Anton Fendert (MP) till DN.

Blir permanent

Men det är först till sommaren 2024 som det blir tillåtet.

Då blir förändringen permanent på samtliga berörda linjer. Det rör sig alltså inte om något test.

– Det ska vara tydligt och enkelt för resenärerna, när man ser en blåbuss så vet man vad som gäller, säger Anton Fendert till DN.

Så blir det med vagnen

Tidigare har det varit oklart om en sådan här regeländring skulle påverka möjligheten att åka gratis på bussarna när man går in med en barnvagn i mitten av bussen.

Miljöpartiets pressavdelning i regionen svarar att möjligheten att resa gratis med barn i barnvagn ska finnas kvar på stombussarna.

"Ingen förändring av reglerna för resor med barnvagn sker i samband med beslutet att införa påstigning alla dörrar, som alltså fattas på nästa trafiknämnd", skriver MP:s presstjänst i ett mejl.

Enligt MP kommer man dock återkomma till frågan när systemet med påstigning alla dörrar är fullt ut genomfört på de blåa bussarna.