Ny bebyggelse. Det nya hyreshuset vid Malongenparken ska byggas där det i dag finns en hundrastgård. Foto: Olof Eriksson/Belatchew

Snart avgörs Malongenparkens framtid

I Malogenparken finns planer på att bygga ett flerfamiljshus med 20 bostäder. Förslaget har stött på en del kritik, och överklagats till mark- och miljödomstolen. I veckan gjorde domstolen syn i parken, och ett avgörande väntas inom en månad.

  • Publicerad 07:00, 30 mar 2021

Det är ont om parkutrymmen i staden som det är.

Länge har det tvistats om det planerade huset i Malongenparken, vid Renstiernas gata. Det som föreslås är ett femvåningshus om 20 hyresrätter, med affärslokaler i bottenplan.

Där ska också ett nytt torg anläggas, med plats för uteservering, cykelbana, utemöbler och växtbäddar. Den befintliga hundrastgården föreslås flyttas till en annan plats vid Katarina Bangata.

Sedan planerna presenterades har de varit föremål för kritik. "Det är viktigt att bevara gröna ytor och träd", skriver Sofia hembygdsförening i ett yttrande, där föreningens medlemmar motsätter sig bygget.

– Det är ont om parkutrymmen i staden som det är. Vi tror också huset kommer störa miljön och omgivningen. Vi behöver inte heller fler restauranger eller kaféer, det finns det redan gott om i krokarna, säger föreningens kassör Nils Öström.

Det finns även oro att bullret i området ökar och att huset förstör områdets kulturhistoriska värde.

Klartecken för husbygge i Malongenparken dröjer ytterligare

Ny skiss på omtvistat hus vid Nytorget – chans att tycka till

Gjorde syn på plats

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2020, men beslutet har överklagats. Nu ligger ärendet hos mark- och miljödomstolen för avgörande.

I mitten av mars hade rätten sammanträde och var på plats i parken för att göra syn.

– Domstolen ville titta på platsen. Ibland behövs det för att kunna göra en bättre bedömning i ett mål, säger beredningsjuristen Agnes Johansson.

När besked i målet kan komma från mark- och miljödomstolen är inte helt klart. Förhoppningen är att ett avgörande finns inom fyra veckor.