Antalet bekräftade coronafall ökar. Foto: Mostphotos

Smittspridningen ökar – tre äldreboenden i Österåker drabbade

Kurvan över sjuka i covid-19 går nu brant uppåt i både Österåker och Vaxholm. I Österåker har flera dödsfall inträffat på äldreboenden de senaste tiden. Nu avråder kommunen från alla besök.

  • Publicerad 15:22, 6 nov 2020

Jag tror vi kan förvänta oss att det kommer fler dödsfall, det är inte över än.

– Vi kan bekräfta att personer har avlidit på äldreboenden, säger Mia Morén, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS i Österåker.

– Det är otroligt tråkigt för de som är drabbade – de som har avlidit och för närstående. Det är alltid en personlig tragedi. Men det stämmer väl överens med den smittspridning som sker i samhället.

Fem döda på tre veckor

Enligt socialstyrelsen har antalet döda i covid-19 i Österåker på tre veckor gått från totalt 23 sedan pandemin startade till 28 (2/11). Samtliga fem fall den senast tiden har skett på särskilda boenden. Enligt Mia Morén har smittan upptäckts på tre av de sju äldreboende i kommunen.

Vet man hur smittan kommit dit?

– Nej, smittspårning har pågått och det är ett riktigt detektivarbete. Det kan vara svårt att finna samband mellan två personer som är smittade och då kan det vara så att det är flera smittvägar in. Smittan kan upptäckas vid rutinprover exempelvis när en person kommer från sjukhus och personen är helt symtomfri.

– Jag tror vi kan förvänta oss att det kommer fler dödsfall, det är inte över än.

Avråder från besök

Österåkers kommun avråder nu starkt från besök till boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS.

– Risken är annars att smittan förs in igen till de som är allra mest sjuka och sköra, säger Mia Morén.

Är smittspridningen på de särskilda boendena under kontroll?

– Ja, smittspridningen är under kontroll just nu. Smittspårningsarbetet tillsammans med Smittskydd och Vårdhygien fungerar väldigt bra och kommer igång snabbt.

Ökad smittspridning även Vaxholm

I Vaxholm upplever man också att man klarar av situationen även om smittkurvan där, precis som i övriga landet, pekar uppåt:

– Jag har inte tagit del av något anmärkningsvärt och vi har ganska bra bemanning i våra verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C).

Ökning av covid-19 i både Österåker och Vaxholm

Sjukdomsfall per vecka
Österåker
v 44: 99
v 43: 61
v 42: 40
v 41: 38

Vaxholm
v 44: 32
v 43: 11
v 42: 3
v 41: 7
Källa: Folkhälsomyndigheten