Efter det senaste årets tuffa sparpaket med nedlagda busslinjer och minskad turtäthet signalerar nu regionledningen att de värsta SL-nedskärningarna är över.

– Jag och mittenkoalitionen har varit tydliga med att inga trafikförändringar ska göras för att spara pengar. Förändringar ska enbart göras för att kollektivtrafiken ska bli smidigare att resa med som helhet, säger Anton Fendert (MP), trafikregionråd.

I det förslag till trafikändringar inför 2025 som nu ska upp i trafiknämnden finns det fortfarande några busslinjer som dras in, kortas av eller får glesare turer på grund av lågt resande.

Bättre i Åkersberga och Järfälla

Det gäller bland annat linje 712 i Huddinge, som läggs ner, linje 564 i Järfälla som får halverad turtäthet i högtrafik och linje 311 på Ekerö som får färre turer under morgon och eftermiddag.

Men samtidigt ökas turtätheten på ett antal linjer, bland annat på stombussarna 176 och 177 mellan Ekerö och Mörby station. Linje 740 mellan Huddinge och Skärholmen/Kungens kurva går upp från halvtimmes- till 15-minuterstrafik under högtrafik.

Också på flera ställen i Täby, Åkersberga, Kungsängen och Järfälla ökar trafikutbudet, bland annat för att skapa bättre anslutningar till pendeltåg eller Roslagsbanan.

Förändringarna ska träda i kraft till vintertidtabellen i december 2024, men först ska förslagen ut på remiss till berörda kommuner.

Hoppas få in synpunkter

– Nu hoppas vi få in synpunkter från kommuner och funktionsrättsorganisationer. De har viktiga perspektiv som kompletterar trafikplanerarnas underlag, säger Anton Fendert.

När det gäller tunnelbanan föreslås inga förändringar. För pendeltågen, som plågats av stora störningar på grund av lokförarbrist och trasiga tåg, saknas konkreta löften om förbättringar. Ambitionen, enligt beslutsunderlaget, är att resenärerna ska återfå förtroendet för verksamheten.

"I detta arbete ingår att planera trafiken på en nivå, som kan levereras över tid och utan omfattande störningar/justeringar samt omsorgsfullt öka trafiken, när resurserna så medger", skriver SL.

Båt till fler bryggor

I sjötrafiken finns däremot flera förslag till förbättringar. Linje 83 föreslås exempelvis utökas till att även angöra Kastellet i Vaxholm och att även angöra Vegabryggan på Rindö.

Linje 11, Stockholm-Grinda, föreslås utökas med en extra förmiddagsavgång under höstens första veckor "för att förbättra möjligheten till dagsutflykt i skärgården."

LÄS HELA SL-förslaget här.