Den planerade gång- och cykelbron vid Slussen, som skulle ha påbörjats under sommaren, dömdes i måndags ut som "oacceptabel" av SL:s ledning.

Om Stockholms stad ändå startar bygget hotar SL att stoppa all tunnelbanetrafik mellan T-centralen och Slussen, med enorma konsekvenser för hela Stockholm.

Cykelbron har ansetts vara en viktig pusselbit i Slussenbygget, för att få bort den stora trängseln av cyklar på Guldbron. Men trots flera intensiva krismöten har ingen ännu kunnat presentera en lösning.

– I det läget finns det bara en väg framåt. Och det är att göra ett omtag med hela bygget, säger oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd

Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd

Pressbild

"Tar längre tid och kostar mer"

Det betyder, enligt honom, att den tänkta gång- och cykelbron inte kan byggas. Arkitekterna måste gå tillbaka till ritbordet.

– Man måste nu snabbutreda flera av de alternativ som tidigare varit uppe till diskussion. Det kanske tar längre tid och kostar mer, men man slår iallafall inte sönder vardagen för hundratusentals stockholmare, säger Tamsons.

Han nämner två konkreta alternativ:

Det ena är att bredda Centralbron och bygga ytterligare cykelfält där, exempelvis på konsoller som hängs på intill de befintliga vägbanorna.

Det andra är att leda mer av cykeltrafiken via den nya Lilla Slussbron (se röd pil), där man redan idag planerar för att cyklar och fotgängare ska passera.

– Kanske behövs en kombination av flera lösningar. Men att bygga en ny cykelbro i betong, i praktiken ytterligare en motorväg fast för cyklister, det kanske var feltänkt från början, säger Kristoffer Tamsons.

Backen blir för brant

Tamsons förslag avfärdas direkt av Eva Rosman, kommunikationschef på Slussenprojektet. Höjdskillnaden från Lilla Slussbron upp mot Södermalm är 11 meter.

– Ingen backe i Sverige har en sådan lutning. Och för att ansluta till Centralbron måste man göra oerhörda ingrepp i den kulturhistoriska miljön och passera väldigt branta backar. Det är inte genomförbart, säger Eva Rosman.

Eva Rosman på Slussenprojektet avfärdar Kristoffer Tamsons förslag som helt orealistiska.

Eva Rosman på Slussenprojektet avfärdar Kristoffer Tamsons förslag som helt orealistiska.

Petter Beckman

Inget av förslagen är därmed någon lösning för cyklisterna som kommer från Götgatan och Hornsgatan, som står för den stora merparten av trafiken i det som är Sveriges mest trafikerade cykelstråk, framhåller hon.

"Gör om, gör rätt"

Kristoffer Tamsons står på sig:

– Jag har respekt för att vissa har sett den nya bron som en drömlösning och vill slåss för den. Men eftersom det nu inte går så måste man göra om och göra rätt.

Hur går det ihop med tidsplanen att Slussen ska tas i bruk sommaren 2025?

– Som läget är nu kommer det iallafall inte att vara möjligt, med mindre att den ena parten kör över den andra. Och det skulle skapa ett kaos som Stockholm inte kommer att repa sig från under lång tid, säger Kristoffer Tamsons (M).