Tunnelbanans blåa linje är generellt svalare än den röda, eftersom den går längre sträckor under jord. Men åker man med nya tunnelbanetåg på röda linjen finns det luftkonditionering.

Av bussarna är det bara en femtedel som saknar AC, de äldre som håller på att fasas ut.

Hur varmt det blir i kollektivtrafiken beror på en rad olika faktorer, förklarar SL i ett pressmeddelande.

När solen gassar på plåtytor och in genom stora fönster värms luften ombord upp. Varje gång någon kliver på strömmar ännu mer varm luft in. Det gör att AC:n inte alltid hinner kyla ner luften.

Risk för frost i luftkonditioneringen

– Vi jobbar hårt för att hålla temperaturerna nere på alla våra fordon. Men SL-bussarna som är anpassade för det nordiska klimatet ska klara både sträng vinterkyla och het sommarluft, de kan ibland få svårt att mäkta med temperaturer runt 30 grader under längre perioder, säger Erik Norling, trafikdirektör på SL.

När det är fuktigt i luften kan det ibland leda till att kylaggregaten i luftkonditioneringen bildar frost. Det fungerar ungefär som en frysbox som öppnas och stängs och frostar igen. Men när det drabbar luftkonditioneringen blir den varm istället för att svalka.