4 januari höjs biljettpriserna i SL-trafiken. Ett månadskort för vuxna kostar då 970 kronor, en höjning med 20 kronor.

Priset har höjts varje år de senaste åren, efter att ha legat stilla mellan 2011 och 2016.

2012 kostade månadskortet 790 kronor, priset har alltså ökat med nästan 20 procent på tio år.

SL:s skärgårdspriser 2022

På Waxholmsbolagets båtar kostar månadsbiljetten som i övrig SL-trafik. Men det är bara nu under lågsäsong, fram till den 29 april, som man kan åka med SL:s periodbiljetter (30 dagars och längre) på båtarna.

Enkelbiljetten höjs från 56 till 57 kronor för den kortaste sträckan, och kostar som mest 173 kronor, en höjning med fyra kronor.

Priset på ö-kortet, för bofasta på öarna, ligger kvar på 600 kronor.

Flexibla biljetter

Region Stockholm har aviserat att nya typer av biljetter är på gång, för att locka tillbaka resenärer efter pandemin.

En variant, den så kallade 10/30-biljetten, testas nu. Den gäller under tio valfria resdagar under en 30-dagarsperiod. Biljetten kostar 710 kronor och köps via bussföretaget Nobinas app Travis.

https://www.mitti.se/nyheter/kritik-mot-sls-nya-flexibla-biljett/repuju!XDCjQy0Rf1fLz28IFrKatQ/

Biljetten ska utvärderas och kan sedan komma att ingå i SL:s ordinarie sortiment.

I höstas tillsatte trafiknämnden en kommission där alla partier är med för att komma fram till hur taxorna ska utformas i framtiden. Något som diskuterats är lägre taxor under lågtrafik.

https://www.mitti.se/nyheter/klart-sa-ska-nya-tunnelbanan-till-alvsjo-dras/repula!t02KQiAuTs9kgXoEu8NThg/