I förslaget till budget föreslås en höjning av priset på SL:s månadskort med 50 kronor år 2024 och ytterligare 40 kronor 2025. Priset för en enkelbiljett ska höjas med tre kronor, men det blir ingen höjning för reducerade biljetter och dessutom höjs åldersgränsen för barn som får åka kostnadsfritt med vuxen till 11 år.

– Vi måste skydda de grupper som påverkas hårdast av en tuffare ekonomi. Därför har vi särskilt prioriterat att frysa biljettpriset för unga, studenter och pensionärer i årets budget, säger trafikregionråd Anton Fendert (MP).

Höjer skatten

Budgeten läggs i en tid av kris, skriver styret i ett pressmeddelande. Inflationen slår hårt mot regionens verksamhet och en skattehöjning på 30 öre, till 12,38 kronor för varje intjänad hundralapp, är därför nödvändig, anser man.

– En skattehöjning med 30 öre är i det här läget alternativet till kaos, säger regionrådet Gustav Hemming (C).

Även patientavgifter inom öppenvården, på närakuter och för slutenvård höjs. Utöver det budgeterar regionen för ett underskott för att täcka tillfälligt höjda pensionskostnader.

”Handlar om att skydda sjukvården”

Alla höjningar motiveras av det tuffa läget i svensk sjukvård och att styret anser att regeringen är oförmögen att tillföra de resurser som krävs.

– Denna budget handlar om att skydda sjukvården i Region Stockholm från dramatiska besparingar. Det är ingen budget med satsningar eller ambitionshöjningar, men det är en budget för att kunna se vårdpersonalen i ögonen framöver, säger finansregionråd Aida Hadžialić (S).