Trafikförvaltningen hade möjlighet att förlänga avtalet med operatören MTR. Men sett till det senaste halvårets turbulens har man nu valt att i stället gå en annan väg och avslutar avtalet.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) menar att bristerna varit för stora.

– Pendlarna ska kunna lita på att tågen går i tid, och vi ser inte att det nuvarande avtalet ger rätt förutsättningar för det.

Varit nöjda nästan hela vägen

David Lagneholm är förvaltningschef vid trafikförvaltningen och vd för SL menar att de ur ett större perspektiv varit nöjda med MTR.

– Sedan i höstas har dock problemen varit stora och den utvärdering som vi genomfört visar att avtalet har brister som försämrar leveransen. Därför väljer vi att inte förlänga avtalet.

Nu börjar Trafikförvaltningen istället arbetet med att hitta en ny operatör i pendeltågstrafiken. MTR fortsätter köra pendeln tills dess att nuvarande avtal går ut 2026.

"Jag tror många är glada i dag"

Nuru Magram är huvudskyddsombud på ST pendeln och har varit en stark kritiskt röst mot sin arbetsgivare MTR:

– Åh herregud. Det är positivt, det är min spontana reaktion. Men det här är en bra nyhet med tanke på all den kamp som förts med ensambemanning. Kanske att det nya företaget har en annan åsikt om den saken. Jag tror att många är glada i dag.

V vill ha egen regi

Vänsterpartiet tycker att detta är ett ypperligt tillfälle att utreda om regionen ska driva trafiken i egen regi i stället för att lägga ut den på entreprenad.

– MTR har gjort dålig personalpolitik till en affärsidé. De har inte lyssnat på sina anställda, skyddsombud och fackliga representanter. Vilket fått stora konsekvenser och den senaste tiden har MTR inte kunnat leverera pendeltågstrafik till regionens resenärer, säger Anna Selin (V), regionråd i opposition.

MTR: Vi är stolta

Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR pendeltågen, kommenterar beskedet:

– Vi är stolta över de resultat vi lycktas uppnå sedan vi tog över driften. 2020 lyckades vi nå den punktligaste trafiken i pendeltågens historia. Även kundnöjdheten har nått rekordnivåer.

Han medger att den senaste tiden har varit utmanande. Det har varit svårt för MTR att bedriva trafik på ett långsiktigt hållbart sätt med tanke på hur avtalet varit utformat. Och då det är svårt att få långsiktig lönsamhet som operatör, enligt honom.

MTR kastar ändå inte in handduken inför framtiden.

– När det kommer ut en ny upphandling ser vi fram emot att få möjligheten att lägga ett anbud med bättre utformade förutsättningar för alla inblandade parter. Vårt fokus nu är på att fortsätta leverera en så god pendeltågstrafik som möjligt under vår återstående kontraktstid, säger Niklas Ekström.