Nu sker förändringar i tidtabellerna för bussar i Tyresö, Älta och Haninge. Detta för att anpassa trafiken efter resenärernas nya resvanor efter pandemin och spara in på resurser, enligt ett pressmeddelande från SL.

Linje 808 kommer att försvinna ur utbudet helt. SL hänvisar i stället till bussarna 806, 807, 822 och 823 som de anser att resenärerna kan åka med i stället. Men med de nya alternativen blir resan lite längre och får fler stopp.

Samtidigt drar SL ner på antalet turer för flera andra busslinjer (se faktaruta). Till exempel kommer resenärerna som kliver på längs med Gudöbroleden och ska mot Gullmarsplan få nöja sig med en buss var fjärde minut i stället för varannan.

Redan under sportlovet

Enligt SL så träder förändringarna på de tolv linjerna i kraft från och med måndag 6 mars. Men redan från den 27 februari, samma dag som SL gick ut med pressmeddelandet, går stora delar av trafiken enligt de nya tabellerna på grund av sportlovet.

– Vi har noga sett över trafikutbudet i Tyresö, Älta och Haninge och sett hur vi kan köra en trafik som stämmer ännu mer överens med resenärernas faktiska behov. Det har lett fram till att vi nu gör vissa förändringar i tidtabellerna, säger Erik Norling, trafikdirektör på trafikförvaltningen i pressmeddelandet.

Smugits ut

Men oppositionen i Region Stockholm är kritisk till förändringarna.

– Miljöpartiet smyger ut nedskärningar under sportlovet. Nedskärningar som träder i kraft samma dag och som inte har förvarnats resenärer, kommuner eller trafiknämnden, säger Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd. 

Enligt Miljöpartiet är nedskärningarna inte ett politiskt beslut utan har fattats av trafikförvaltningen i samråd med operatören.