Ombordstigning på bussar har varit ämne för diskussion under hela coronapandemin. Genom att installera skyddsglas vid förarhytten i SL:s bussar blir man först i Sverige att öppna framdörrarna.

– Det är glädjande att SL blir först ut i Sverige med denna lösning. Det är inte bara en säkring av förarnas arbetsmiljö utan också ett sätt att säkra kollektivtrafikens intäkter. Fullt på plats innebär det att vi frigör utrymme i SL-trafiken motsvarande uppemot 200 extra bussar, säger Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL, i ett pressmeddelande.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-maste-alla-med-reskassa-betala-for-att-aka-buss/reptjt!hVB37p3DjNUTTvxifRf@xw/

Skydda mot smitta

Det var i våras som SL beslöt att stänga framdörrarna på samtlig bussar för att skydda förarna från smittspridning.

Ombordstigning har sedan dess fått ske baktill. Det har inte varit möjligt att blippa SL-biljetten ombord på bussarna, vilket har gjort att SL förlorat intäkter.

– Det är väldigt glädjande och efterlängtat att kunna ta det här steget så att påstigning och betalning åter kan ske framme i bussen, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör på SL, i ett pressmeddelande.

https://www.mitti.se/nyheter/sl-pensionarer-med-gamla-mobiler-kan-slippa-boter/reptjw!Z0w0FVCivMR8cVTT0VqBqg/

Norrtälje först ut

Bussföretaget Nobina har tagit fram en sorts skyddsglas som monteras runt förarhytten, som till slut blev godkänt av Arbetsmiljöverket.

Det installeras nu i bussarna. Först ut är Norrtäljebussarna, där framdörrarna börjar öppnas den 6 december.

Skyddsglasen införs sedan successivt i hela SL:s busstrafik.

– Under en övergångsperiod kommer det finnas en blandning av bussar med och utan skyddsglas i trafiken men i nuläget kan vi inte säga exakt när skyddsglas kommer på en specifik busslinje. Därför är det viktigt att du som resenär är uppmärksam när bussen kommer, öppnas framdörrarna ska du stiga på fram, säger Fredrik Cavalli-Björkman.