Antonio Licari, 46, skjuter dottern Iris, 14 månader, i barnvagnen på väg från Alphyddan till Sickla köpkvarter för att handla i mataffären. När de går gångbron över Värmdövägen ser de byggmaskiner som fortsätter arbetet med den nya tunnelbanan: biljetthall och stationshus.

Här planerade Nacka kommun att höja upp Saltsjöbanans spår för att svetsa samman Alphyddan och Sickla. Men det är ett av fyra projekt som Nacka kommun har stoppat i år eftersom kostnaderna har skenat.

Bygget av tunnelbanan fortsätter i Sickla men upphöjning av Saltsjöbanan stoppade Nacka kommun när kostnaderna skenade.

Bygget av tunnelbanan fortsätter i Sickla men upphöjning av Saltsjöbanan stoppade Nacka kommun när kostnaderna skenade.

Johan Kristensen

”Jättetråkigt att höra”

Mitt i har avslöjat att projekten – trots att de har stoppats – har kostat närmare 450 miljoner kronor tillsammans.

Nu visar en ny granskning som Mitt i har gjort att kommunen har skrotat byggprojekt för ytterligare drygt 387 miljoner kronor sedan 2018.

Sammantaget alltså 837 miljoner kronor – nästan lika mycket som Skurubron som kostade 1 miljard kronor i 2016 års penningvärde. Och 167 miljoner kronor mer än den del av bron som bilförare ska betala med broavgifter, vilket beräknas ta 22 år.

Revisorer på Ernst and Young har kritiserat kommunen för att ha brustit i bedömningen av risker och baserat beslut om upphöjningen av Saltsjöbanan på åtta år gamla kostnadsuträkningar.

Antonio Licari blir upprörd över kommunens alla nedlagda byggprojekt.

– Horribelt! Fruktansvärt! Det är ju pengar som verkligen hade kunnat gå till annat, bland annat skola. Jättetråkigt att höra. 

Han är besviken över hur kommunen handskas med pengar.

– Jag trodde verkligen att mina skattepengar användes på ett bättre sätt. Jag hade ingen aning om att det handlade om så stora belopp. Hade jag vetat hade jag gärna skrivit på en protestlista. Det måste finnas ett effektivare system att stoppa utredningarna innan kostnaderna skenar iväg på det här sättet.

”Det låter inte smart”, säger Nancy Andersson, 27, från Alphyddan om Nacka kommuns alla skrotade byggprojekt.

”Det låter inte smart”, säger Nancy Andersson, 27, från Alphyddan om Nacka kommuns alla skrotade byggprojekt.

Johan Kristensen

”Låter inte smart”

Nancy Andersson, 27, från Alphyddan, går mot busshållplatsen. Hon är frågande till kommunens agerande.

– Det låter inte smart. Jag vet inte vad som är rimligt men spontant låter det som ganska mycket pengar. Jag tycker att det är bra att Nacka växer. Mycket är kanske nödvändigt, men jag vet inte om allt är nödvändigt.

Isabella Sandén, 29, är på väg från Finntorp till vårdcentralen i Sickla köpkvarter. Hon är bedrövad.

– Det känns ju väldigt onödigt. Jag tycker att man ska prioritera det som behövs i stället. Vet man att man ska bygga kan man ju lägga pengarna på det annars finns det mycket annat som skola och vård – de basala samhällstjänsterna – man kan satsa på.

Hon är besviken över hur hennes skattepengar används.

– Det känns inte bra. Den här stan behöver byggas – men då får de ju satsa fullt ut. Inte bara utreda och sedan inte göra något.

”Det är skandal! Inför tjänstemannaansvar”, säger Tobias Cronwall, 46, från Alphyddan.

–

”Det är skandal! Inför tjänstemannaansvar”, säger Tobias Cronwall, 46, från Alphyddan. –

 ”Skandal!”

Tobias Cronwall, 46, från Alphyddan instämmer.

– Det är skandal! Inför tjänstemannaansvar. När de lägger pengar på saker som inte används vill jag citera en gammal politiker: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.” Nacka är ju en väldigt välmående kommun så jag är inte orolig. Men allt slöseri ska utredas och någon ska ställas till svars.

Nackas ekonomidirektör Christer Lindberg betonar att siffrorna för 2020 är högre på grund av att redovisningssystemet gjordes om för alla kommuner. Därför finns det siffror redovisade 2020 som egentligen härrör från tidigare år.

– Jag gissar att siffran 2020 var ungefär densamma som 2021, säger Christer Lindberg.

 Å andra sidan är siffrorna för 2018 och 2019 betydligt lägre än åren 2021-2024.

– Jag kan tänka mig att 2018 och 2019 också ligger i nivå med 2021. Möjligen något lägre med tanke inflation och annat, säger Christer Lindberg.

Skurubron kostade 1 miljard kronor i 2016 års penningvärde.

Skurubron kostade 1 miljard kronor i 2016 års penningvärde.

Johan Kristensen

”Det dummaste”

 Han medger ändå att Nackas siffror är höga.

– Jag tror att Nackas siffror är högre än många andra kommuner. Samtidigt är de ibland nödvändiga och kan bidra till att man slipper göra andra investeringar. Men som relativt ny i kommunen kan jag konstatera att Nacka har lagt väldigt mycket tid och kraft på olika planer som inte har blivit av.

I våras konstaterade han att Nackas befolkning inte växer lika snabbt som kommunen tidigare räknat med.

– Det dummaste är att ha en felaktig befolkningsprognos. Då hamnar allt annat på fel nivå också. Nacka trodde att kommunen skulle växa mycket mer än vad den gjorde. Vi har planerat för saker som aldrig har behövts.

”Det känns ju väldigt onödigt. Jag tycker att man ska prioritera det som behövs i stället”, säger Isabella Sandén, 29, från Finntorp om Nacka kommuns skrotade byggplaner.

”Det känns ju väldigt onödigt. Jag tycker att man ska prioritera det som behövs i stället”, säger Isabella Sandén, 29, från Finntorp om Nacka kommuns skrotade byggplaner.

Johan Kristensen

Kan stoppa fler projekt

Det dyraste byggprojektet som Nacka kommun har skrotat de senaste fem åren är Sickla skola. Skolan byggs om nu men den ursprungliga skissen kastades i papperskorgen. De utredningarna kostade 19,1 miljoner kronor.

– Det blev en alldeles för stor och dyr skola som skulle ha kostat omkring en miljard. Vi bantade ner den och landade på en halv miljard i stället. Men då blev en del förgäveskostnader, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Var det bra förgäveskostnader?

– Det bästa är om man prickar mitt i prick. Gör man inte det måste det ändå vara bättre att dra i bromsen i tid. 

Kommunalrådet Mats Gerdau (M) är beredd att stoppa fler byggen i Nacka.

Kommunalrådet Mats Gerdau (M) är beredd att stoppa fler byggen i Nacka.

Johan Kristensen

Under samma period, 2018-2024, har Nacka kommun sålt mark för 1,58 miljarder kronor. Mer än hälften av de intäkterna äts alltså upp av nedlagda byggutredningar. Mats Gerdau betonar att Nacka kommun inte behöver stå för alla förgäveskostnader. För Mötesplats Nacka fick exempelvis Region Stockholm stå för 51 av 322 miljoner kronor. I vissa utredningar kan en bostadsbyggare få stå för hela eller delar av kostnaden. I andra kan kommunen få stå för allt.

– I en del av projekten vidarefakturerar kommunen en tilltänkt exploatör av exempelvis bostäder, säger Mats Gerdau.

Även om bygget inte blir av?

– Ja, det är den affärsrisken som exploatören tar.

Mats Gerdau är nu beredd att stoppa fler byggplaner i Nacka. Han har bett kommunens tjänstemän att gå igenom alla Nackas planerade byggprojekt. Före midsommar vill han ha en återrapport av stadsdirektör Victor Kilén.

– Jag vill veta vilka investeringar vi kan skjuta på. En del investeringar kanske har att göra med att vi blir fler invånare. Växer då inte befolkningen lika snabbt kanske vi kan skjuta på en del projekt, säger Mats Gerdau.