Ingrepp som gjorts vid privata skönhetskliniker, som bröstinplantat, fillers eller så kallade brazilian buttlifts, och som gått snett, är en allt större belastning för den offentliga sjukvården.

Det visar en granskning som tidningen Sjukhusläkaren gjort.

Det kan handla om inflammerade bröstproteser och svårbehandlade sår med multiresistenta bakterier. Just multiresistenta bakterier förekommer inte sällan bland personer som rest utomlands för att få ingreppen gjorda, enligt granskningen.

Måste prioritera

Alberto Falk Delgado, sektionschef på plastikkirurgen vid Karolinska universitetssjukhuset, säger att de allt oftare måste prioritera akut sårbehandling efter rumpförstoring framför inplanerade operationer av till exempel bröst eller buk.

– Om jag bara har en kirurg som kan operera den aktuella dagen så måste jag givetvis styra om så att hon eller han prioriterar de mest akuta operationerna först. När inflödet av patienter ökar blir det fler och fler som tar vår kapacitet i anspråk, säger han till tidningen.

Många klagomål

Mitt i har tidigare rapporterat om kliniker som injicerar fillers, där produkten orsakat skada.

Verksamheter som erbjuder estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar måste sedan juli 2021 vara registrerade vårdgivare och leva upp till flera olika lagar. Endast legitimerad sjukvårdspersonal får utföra behandlingarna.

Tipsen om felbehandlingar har strömmat in till Inspektionen för vård- och omsorg. På drygt ett år gjordes 700 anmälningar som gällde Stockholms län. En vanlig brist var att olegitimerad personal utfört ingreppen, en annan dålig hygien.

Brösten sprack efter injektion med fillers

Ingen operation, inga ärr. Med fillers kan brösten förstoras snabbt och enkelt. Men det kan gå illa. En klinik i Stockholm har anmälts både till Ivo och Läkemedelsverket sedan injektionerna gjort så att brösten spruckit.

Efter att ha ammat tre barn ville kvinnan få tillbaka formen på brösten. Hon vände sig till en skönhetsklinik i Stockholm för att få så kallade fillers i brösten.

– Det ger inga ärr, man behöver inte bli sövd och det marknadsförs som helt komplikationsfritt, säger kvinnan, som är i 40-årsåldern, till Mitt i.

Hon vill vara anonym då "det här är inget som man är stolt över", som hon säger. För när det gick illa upplever hon att attityden var lite av "skyll dig själv", både från företaget och sjukvården.

Och det gick illa, riktigt illa.

Drabbades av sepsis

Ingreppet gjordes i mars 2018. Efter en tid sprack ena bröstet, och vätska rann ut. Senare sprack även det andra.

Men vad värre var, hon fick en infektion och drabbades av sepsis (som förr kallades blodförgiftning), vilket kan vara livshotande.

Hon hamnade på sjukhus och fick intravenös antibiotikabehandling och dränage.

Och hon är inte ensam om att tvingas söka vård.

Kritisk till fillern

Bröstcentrum vid Södersjukhuset har anmält den produkt som kliniken använt till Läkemedelsverket, sedan de fått operera patienter med liknande komplikationer.

I en artikel i Läkartidningen skriver de också att man borde sluta använda fillern, då risken för komplikationer är stor.

Brister på kliniken

Kvinnan anmälde företaget till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu kritiserar kliniken. Dels för för att patienten inte bedömts av läkare och dels för bristande journalföring.

Ivo skriver också att det finns flera medicinska rapporter om att den filler som injicerats kan orsaka infektioner och är svår att avlägsna. Dessutom vet man inget om långtidseffekterna.

Kvinnan lider fortfarande av komplikationer och säger att det är som att leva med en tickande bomb:

– Men det jobbigaste är skräcken, att man injicerat något toxiskt, och att vätskan sprider sig i kroppen och kan orsaka nya infektioner, och sepsis.

Kostsamt

Totalt har den misslyckade bröstförstoringen, och operationer för att återställa brösten, kostat henne över 100 000 kronor.

Mitt i har sökt företrädare för kliniken, men ingen ansvarig har gått att nå.

Företaget uppger på sin webb att behandling med fillern är helt ofarlig.

Jag lider fortfarande av komplikationer.

Läkemedelsverket varnar för fillers

Enligt lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar får endast legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare utföra injektionsbehandlingar.

På klinik ska det även finnas kompetens, läkemedel och utrustning för att ta hand om situationer där injektionen lett till komplikationer.

Fillersprodukter säljs även via internet direkt till konsumenter, för injicering på egen hand, något som kan innebära stora risker.

Källa: Läkemedelsverket

Läkare varnar för fillers: Svåra komplikationer

En kvinna drabbades av en så svår inflammation efter att fillers injicerats i brösten att ett hål uppstått in mot lungorna. Läkaren har nu anmält fillersprodukten till Läkemedelsverket.

Att injicera fillers har blivit ett populärt sätt att få större läppar, bröst eller stjärt, och det finns en uppsjö kliniker i Stockholm som utför ingreppen. Men det finns risker.

Kvinnan som anmälan gäller injicerades med en vattenbaserad filler i brösten vid skönhetskliniken Stockholm Medicus 2017 och 2018.

Sedan dess har hon haft återkommande problem.

En datortomografi visade på en ansamling av vätska och var, "från en kronisk inflammation av främmande material, fillers, i bröstförstorande syfte", skriver Helena Sackey, överläkare vid Bröstcentrum på Karolinska i Solna, i sin anmälan av preparatet till Läkemedelsverket.

Flera fall

– Bröstcentra och kirurgkliniker i Stockholm har de senaste året haft över en handfull patienter med svåra komplikationer av fillers i bröst och rumpa, säger hon till Mitt i.

Hon tror också att det finns ett stort mörkertal med patienter som drabbas av besvär.

– Det handlar om allt från enklare infektioner som behandlas med antibiotika och eventuellt dränage, till långdragna infektioner eller inflammationer.

https://www.mitti.se/nyheter/brosten-sprack-efter-injektion-med-fillers/repvcw!6stgvU1sBUcc1QPnQiDNVg/

Av anmälan framgår att den här kvinnans infektion läkte ut efter dränage och flera antibiotikakurer. Så småningom lät hon operera in inplantat i brösten.

Hål in mot lungorna

Men efter ett år skulle de rättas till, och det var då plastikkirurgen gjorde upptäckten: Det fattades andningsmuskulatur i nedre delen av bröstkorgen.

Helena Sackey kan inte kommentera enskilda fall, men förklarar att kroppen försöker kapsla in fillersmaterialet, och då kan vävnad förstöras runt omkring.

Kvinnan får nu hjälp på Karolinskas thoraxklinik, där man diskuterat att sätta in en gore-texplatta i den hålighet som uppstått. I så fall måste revben tas bort.

Kliniken följer beslut

Stockholm Medicus skriver i ett mejl till Mitt i att: "Vi välkomnar att Inspektionen för vård och omsorg samt Läkemedelsverket objektivt granskar den kritik som framförts. Framgår det att våra behandlingar, behandlingsmetoder eller insatsvaror inte är förenliga med god medicinsk praxis böjer vi oss givetvis efter myndigheternas rekommendationer".

Så kontrolleras injektionerna

En ny lag har införts som bland annat innebär att endast legitimerade läkare, sjuksköterskor och tandläkare får injicera fillers.

Inspektionen för vård och omsorg ansvarar sedan den 1 juli 2021 för tillsyn av estetiska injektionsbehandlingar.

Läkemedelsverket ansvarar för de medicinska produkter som får användas. Men det är tillverkaren av preparaten som utreder anmälningarna. Tillverkaren kan frivilligt återkalla produkten eller "vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder". Anser Läkemedelsverket att åtgärderna inte är tillräckliga kan marknadsförbud utfärdas.

Över 700 tips om brister vid skönhetskliniker i länet

Tips om brister vid skönhetsbehandlingar, som fillers och kirurgi, strömmar in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Stockholm

Från den 1 juli i fjol, då en ny lag för estetiska behandlingar trädde i kraft, har nästan 2 370 tips om brister inkommit, enligt en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren gjort. Av dem gäller över 700 Stockholms län.

   – Det finns både serösa och oseriösa aktörer. Men hos de seriösa är kompetensen ändå oroväckande låg, säger Göran Olsson, enhetschef vid Ivo till Siren.

Läkare och sjuksköterskor

De som erbjuder estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar måste numera vara registrerade vårdgivare och leva upp till flera olika lagar, och endast legitimerad sjukvårdspersonal får utföra dem.

En vanlig brist är just att olegitimerad personal utfört ingreppen, en annan att hygienen är dålig.

I Stockholm finns en mängd skönhetskliniker, och på senare år har injektioner av fillers, i framför allt läppar, bröst och stjärt, blivit vanligare.

Tvingas söka vård

Ivo har fått in flera anmälningar, och även kritiserat kliniker. Läkare har även anmält fillers-produkter till Läkemedelsverket, då flera patienter tvingats söka vård efter injektionerna.

Flest tips gäller Stockholm

Stockholm: 491

Solna: 27

Sundbyberg: 23

Nacka: 21

Botkyrka: 12

Huddinge: 11

Järfälla: 9

Haninge: 5

Upplands Väsby: 4

Täby: 3

Lidingö: 3

Tyresö: 2

Källa: Nyhetsbyrån Siren