Efter att ha ammat tre barn ville kvinnan få tillbaka formen på brösten. Hon vände sig till en skönhetsklinik i Stockholm för att få så kallade fillers i brösten.

– Det ger inga ärr, man behöver inte bli sövd och det marknadsförs som helt komplikationsfritt, säger kvinnan, som är i 40-årsåldern, till Mitt i.

Hon vill vara anonym då "det här är inget som man är stolt över", som hon säger. För när det gick illa upplever hon att attityden var lite av "skyll dig själv", både från företaget och sjukvården.

Och det gick illa, riktigt illa.

Drabbades av sepsis

Ingreppet gjordes i mars 2018. Efter en tid sprack ena bröstet, och vätska rann ut. Senare sprack även det andra.

Men vad värre var, hon fick en infektion och drabbades av sepsis (som förr kallades blodförgiftning), vilket kan vara livshotande.

Hon hamnade på sjukhus och fick intravenös antibiotikabehandling och dränage.

Och hon är inte ensam om att tvingas söka vård.

Kritisk till fillern

Bröstcentrum vid Södersjukhuset har anmält den produkt som kliniken använt till Läkemedelsverket, sedan de fått operera patienter med liknande komplikationer.

I en artikel i Läkartidningen skriver de också att man borde sluta använda fillern, då risken för komplikationer är stor.

Brister på kliniken

Kvinnan anmälde företaget till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu kritiserar kliniken. Dels för för att patienten inte bedömts av läkare och dels för bristande journalföring.

Ivo skriver också att det finns flera medicinska rapporter om att den filler som injicerats kan orsaka infektioner och är svår att avlägsna. Dessutom vet man inget om långtidseffekterna.

Kvinnan lider fortfarande av komplikationer och säger att det är som att leva med en tickande bomb:

– Men det jobbigaste är skräcken, att man injicerat något toxiskt, och att vätskan sprider sig i kroppen och kan orsaka nya infektioner, och sepsis.

Kostsamt

Totalt har den misslyckade bröstförstoringen, och operationer för att återställa brösten, kostat henne över 100 000 kronor.

Mitt i har sökt företrädare för kliniken, men ingen ansvarig har gått att nå.

Företaget uppger på sin webb att behandling med fillern är helt ofarlig.