Kortsiktigt klart. Skolmiljarden ger pengar till Aktivia under 2022. En långsiktig lösning utreds, säger utbildningschef Susanna Falk. Foto: Claudio Britos/vallentuna kommun

Skolstöd går till barn med särskilda behov

Vallentuna låter skolmiljardspengarna gå till barn med särskilda behov. Det löser Aktivias finansiering i år. – Vi ser i alla fall ett ljus i tunneln, säger Aktivias rektor Mikael Turulin.

  • Publicerad 06:00, 4 apr 2022

Förra året drogs kommunens bidrag till resursskolan Aktivia ner med 1,7 miljoner kronor och skolan slog larm till politikerna om att den riskerade nedläggning.

Nu ser läget lite bättre ut.

I veckan klubbade kommunfullmäktige igenom att de 2,9 miljoner som Vallentuna får av skolmiljarden i år ska gå till elever i behov av särskilt stöd. Alltså till både Aktivia, andra resursskolor som tar emot Vallentunaelever och särskilda undervisningsgrupper på kommunala skolor.

– Vi väntar på nivåer och beslut. Men vi ser i alla fall ett ljus i tunneln säger Aktivias rektor Mikael Turulin.

För en månad sedan kom en dom i förvaltningsrätten som gav grönt ljus för Österåkers kommun att ge ett så kallat strukturbidrag till resursskolan Helleborus.

En dom som kommunen ville invänta innan de beslutade om ett liknande bidrag i Vallentuna.

Men beslutet dröjer.

– Vi har fått i uppdrag att utreda det och ett beslut kommer under året. Vi måste ju ha en lösning för 2023 och framåt, säger utbildningschef Susanna Falk.

Mikael Turulin vill helst slippa söka bidraget för varje elev individuellt eftersom det är tidskrävande.

Redan nu står det klart att det inte blir så.

– Lagen kräver att alla bidrag utöver skolpengar söks på individuell grund, säger Susanna Falk. Vi måste fördela pengarna rättssäkert och alla aktörer ska behandlas lika.

Skolmiljarden

1,4 miljarder i statliga pengar.

Betalas ut till landets kommuner "för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin."

Två utbetalningar görs. En i februari, nästa i augusti.

Källa: Skolverket

Visa merVisa mindre