En av de nio gårdar som rustas i sommar är Stimmets skolas. Här blir det hängmattor och snurrgunga. Foto: Google Maps

Skolor och förskolor får upprustade gårdar

Skolgårdar och förskolegårdar i Tyresö ska rustas för fem miljoner i år. Nu är det beslutat vilka som står först på tur.

  • Publicerad 10:37, 12 maj 2021

Förskolebarn och skolelever kommer att mötas av upprustade gårdar vid höstens terminsstart.

En enig barn- och utbildningsnämnd tog vid senaste mötet beslut om att lägga 2 miljoner på att rusta upp fem skolgårdar och 1,8 miljoner på att rusta fyra förskolegårdar.

– Vi vet att rörelse är viktigt för barn och deras hälsa och forskning visar att utemiljön har en stor betydelse för deras lärande. Utemiljön ska utformas så att den väcker nyfikenhet och lockar till rörelse, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i nämnden.

Jannice Rockstroh (S). Foto: Jenny Ivarsson

Tidigare har det enligt henne inte funnits öronmärkta pengar för skolornas och förskolornas utemiljöer.

– Det har ingått i den gemensamma kommunpotten för investeringar. Det finns ett uppdämt behov av upprustning.

Fårdala får mest

Mest pengar – 860 000 kronor – går till Fårdala skola.

– Skolan har en väldigt sliten gård. Vi kommer dessutom ta en yta i anspråk för paviljongen och vill kompensera för det.

Paviljongen ska sättas upp för att årskurs 6 ska kunna flytta tillbaka till skolan, som Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om.

Pengar finns kvar

Till hösten väntas fler gårdar stå på tur. Drygt 1 miljon finns då kvar av årets avsatta pengar.

– I år satsar vi 5 miljoner och 2022 ytterligare 5 miljoner, säger Jannice Rockstroh.

En utgångspunkt är att gårdarna ska vara likvärdiga.

– Eftersom vi vet att rörelse är viktigt ur ett inlärnings- och hälsoperspektiv måste vi se till att vi skapar en likvärdighet så att alla barn och elever ges samma möjligheter.

Nio gårdar rustas i sommar

Fårdala skola: 860 000 kr ska gå till bland annat en miniscen, balansbana, vattenlek, fler lekzoner och pergola för att skapa skugga.

Förskolan Pusslet: 800 000 kr till bland annat lekhus, rutschkana, utekök, lekkiosk, sandlåda och balanslek.

Stimmets skola: 400 000 kr till hängmattor och snurrgunga.

Dalskolan: 400 000 kr till bland annat sittgrupper.

Krusboda skola: 160 000 kr till ny scen och markis.

Tyresö skola: 150 000 kr till pergola och sandlåda.

Förskolan Ballongen: 70 000 kr till pergola.

Förskolan Strandpärlan: 70 000 kr till pergola.

Tyresö förskola: 70 000 till pergola.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre

Också inomhusmiljöer på förskolor och skolor kommer att rustas upp. Beslut om hur de pengarna ska användas har inte tagits än.

Kommunen kartlägger nu skolornas och förskolornas utemiljöer och så kallade friytor för att landa i riktlinjer som ska vara stöd "vid planering, utformning och förvaltning av förskolor och skolor", enligt ordförandeuppdraget.

Tio miljoner till gårdarna

"I kommunplanen inför 2021 togs beslut om ett investeringsanslag om 10 miljoner kronor för att satsa på att skapa likvärdiga gårdar på skolor och förskolor under åren 2021 och 2022. Investeringen fördelas med 5 miljoner kronor per år."

Källa: Tjänsteskrivelse