Fler skolor behövs i Upplands Väsby – inte minst på västra sidan. Det är alla partier överens om.

Frågan om bästa platsen har utretts av kommunen. Nu pekar utredningen ut fältet vid Eds Allé som en "lämplig och möjlig plats" för en skola.

Den platsen ser även den politiska majoriteten som bäst alternativ.

Men oppositionen skulle hellre se att en skola på Skanskatomten vid järnvägen prioriteras.

"Värdefull jordbruksmark"

Miljöpartiet har länge opponerat sig mot att bygga en skola på fältet, som ägs av en privat markägare. Gruppledare Maria Tuvesson anser bland annat att det förstör värdefull jordbruksmark, och att trafiksituationen genom Eds Allé inte är utredd.

– Det är under all kritik. Varför ska vi köpa in dyr jordbruksmark och bygga en skola just där?

Enligt Maria Tuvesson borde skolan på Skanskas tomt vara första alternativet.

– Skanska kom in med sin planbeskedsansökan 2019 och man har inte prioriterat den. Man håller på att sumpa möjligheten att skapa ett trivsamt bostadsområde med skola i stationsnära läge på Skanskatomten. 

SKANSKATOMTEN. I dag är tomten vid järnvägen, på Runbysidan, ett byggupplag och en uppställningsplats för containrar.

SKANSKATOMTEN. I dag är tomten vid järnvägen, på Runbysidan, ett byggupplag och en uppställningsplats för containrar.

Privat

"Inte så enkelt"

Men enligt Mittenstyret är det inte så enkelt. Suzanne Enell (S), utbildningsnämndens ordförande, pekar på att Skanska inte har gett tydliga besked kring tidsplaner för bostadsbyggande och att det råder oklarheter gällande om Skanska planerar en skola och förskola på sin mark.

– Det finns heller inga färdiga detaljplaner. I Skanskas nuvarande skiss ligger skolan placerad på en yta som inte är bra för en skola utifrån buller och skyfall. Det är viktigt att utmaningarna med att bygga en skola nära järnvägen och i ett område med snabb vattensamling vid skyfall studeras.

Enligt Suzanne Enell behöver en första skola stå klar inom de närmaste åren. En ytterligare skola kan komma att behövas 2035-40 – men så långt fram redovisar inte styret i lokalförsörjningsplanen. 

Hon pekar på att uppdraget att utreda möjliga platser för en skola i västra Väsby är avslutat och förslag på placering framtaget: Eds Allé.

– Platsen blir en fantastisk miljö för skola och idrott med närhet till områden där det bor många barnfamiljer.

Men föräldrar i området är inte nöjda med placeringen av skolan, vilket Mitt i tidigare uppmärksammat:

https://www.mitti.se/nyheter/foraldrar-protesterar-mot-ny-skola-finns-battre-platser-6.3.87675.640e087e07

En av föräldrarna, Tomas Åberg, sa då att många känner sig lurade av kommunen.

– En stor majoritet av oss som bor i området är besvikna på kommunens planer att i efterhand riva upp sin tidigare planering och förstöra bostadsområdet genom att placera en skola där det redan är planlagt för bostäder. Då hade många kanske inte flyttat hit från början.

Beslut om huruvida skolan ska byggas vid Eds Allé dröjer. Tidsplanen är ännu inte fastställd och fler utredningar väntar.

Så här ser ett tidigt förslag på skolplacering ut i västra Ed.

Så här ser ett tidigt förslag på skolplacering ut i västra Ed.

Upplands Väsby kommun