Solen skiner över fältet strax intill det nya bostadsområdet Eds allé. Rapsen lyser gul och några cyklister trampar förbi på Runsavägen strax intill.

Några hundra hus ligger på rad och gatorna bär namn som Jordbrukargatan, Bondmoragatan och Gårdstunet.

Från Runsavägen sträcker fältet ut sig och gränsar mot Jordbrukargatan.

Från Runsavägen sträcker fältet ut sig och gränsar mot Jordbrukargatan.

Charlotte Arwedsson

Både landet och stan på samma gång.

Här bor många barnfamiljer, som valt området för att det är lugnt, naturnära och lätt för barnen att ta sig till varandra.

Men med fler barn i Väsby behövs fler skolor, inte minst på västra sidan.

Nu vill kommunen bygga en grundskola (F–9) för 600 elever, sporthall och fotbollsplan på det nio hektar stora fältet som gränsar till Jordbrukargatan.

För det behövs en ny detaljplan.

Föräldrar protesterar

Men att få en skola som närmaste granne är något många föräldrar i området protesterar mot. Dels vänder de sig mot att jordbruksmark förstörs och omvandlas till en skolanläggning, dels att de flyttade in under andra förutsättningar. Den detaljplan som råder nu tillåter bara bostäder, inte någon skola.

Föräldraprotest. Elin Jonsson, Tomas Åberg, Fredrik Vestling, Maria Wåglund och Defne Özdorogu bor i Eds Allé. De är några av de många föräldrar som inte vill att en skola byggs på fältet intill Jordbrukargatan. "Det finns bättre platser, ur flera aspekter."

Föräldraprotest. Elin Jonsson, Tomas Åberg, Fredrik Vestling, Maria Wåglund och Defne Özdorogu bor i Eds Allé. De är några av de många föräldrar som inte vill att en skola byggs på fältet intill Jordbrukargatan. "Det finns bättre platser, ur flera aspekter."

Charlotte Arwedsson

– Vi flyttade hit för att det är lugnt, naturnära och trafiksäkert. Om en skola byggs här blir det ett helt annat område. Ökad trafik och en skolgård en halv meter från tomtgränsen. Det blir ljudnivåer du inte vill ha, säger Fredrik Vestling, som bott i området i flera år.

Tomas Åberg säger att många känner sig lurade av kommunen.

– En stor majoritet av oss som bor i området är besvikna på kommunens planer att i efterhand riva upp sin tidigare planering och förstöra bostadsområdet genom att placera en skola där det redan är planlagt för bostäder. Då hade många kanske inte flyttat hit från början.

– Skolor och förskolor behöver såklart byggas och är en självklar och viktig del i planeringen av nya bostadsområden. Det verkar som kommunens planering brustit när det gäller att bygga skolor/förskolor i samma takt som man bygger bostäder för att möta det ökande behovet, säger han.

Riksintresset för flyget gör att skolan bara kan byggas närmast bostadsområdet.

Riksintresset för flyget gör att skolan bara kan byggas närmast bostadsområdet.

Upplands Väsby kommun

Föräldrarna pekar även på att riksintresset för flyget ställer till det för placeringen av skolan.

– På grund av begränsningslinjen för riksintresset (flyget) så tvingas man lägga skolan och skolgården så nära bostadsområdet att de närmsta husen i praktiken hamnar på skolgården. Att i efterhand riva upp detaljplanen och försöka klämma in en skola på denna plats är inte god planering. Skolan och skolgården skulle hamna alldeles för nära bostadsområdet, säger Tomas Åberg.

Ingen av de föräldrar Mitt i träffar är dock rädda för att betraktas som "Nimby" (Not in my backyard), "gärna en skola men inte i 'trädgården'".

– Bostadsköpet är en av livets största investeringar som många också planerar att behålla livet ut. Ingen vill plötsligt vakna upp och upptäcka att man bor på en skolgård. Jag skulle uppleva det som ett stort svek mot alla oss som redan flyttat in i bostadsområdet, om kommunen i efterhand gör en så genomgripande förändring av detaljplanen.

Kommunen ska nu utreda om fältet vid Jordbrukargatan är en bra plats för en skola i västra Eds Allé.

Kommunen ska nu utreda om fältet vid Jordbrukargatan är en bra plats för en skola i västra Eds Allé.

Charlotte Arwedsson

Men är det inte bra med en skola i området?

– Om det inte redan funnits ett etablerat bostadsområde och en befintlig detaljplan för bostäder så hade det kunnat vara en bra plats, men med nuvarande förutsättningar är det absolut inte det.

Föräldrarna har startat en namninsamling för att protestera mot planerna och i skrivande stund har runt 170 personer skrivit på.

– Om planerna genomförs kommer det här inte att vara samma område längre. Vi vill inte lyssna på barnskrik i stället för fågelkvitter. Det känns som om kommunen har gått bakom ryggen på oss, säger Elin Jonsson.

Men var vill ni att skolan ska ligga i stället?

– Vi tycker att man kan bygga en skola på Skanskatomten eller bygga ut Runbyskolan. Det är kommunen som har ansvaret och resurserna att hitta lämpliga platser för skolor. Självklart finns det bättre alternativ än att förstöra redan etablerade bostadsområden, säger Defne Özdogru.