Ett gult stängsel spärrar av området.

– Det är jättedåligt, de har stängt av djungeln. Det är där vi leker, säger Ludvig Lindroos.

Ludvig är åtta år och går på Nockebyhovsskolan.

Innanför det gula stängslet rör sig personer klädda i röda arbetsoveraller.

En av personerna har vad som ser ut att vara någon form av mätutrustning.

Skogsparti

På den här platsen, mellan Nockebyhovsskolan och en fotbollsplan, fanns tidigare ett skogsparti liksom en väg, Semestervägen.

Skolbarnen kallade skogspartiet för djungeln.

I djungeln lekte skolbarnen och byggde kojor.

Svea Lindblom, Ludvig Lindroos, Frans Malm Ahlstedt och Evert Rudberg säger alla att de är ledsna och arga över att djungeln inte längre finns kvar.

Svea Lindblom, Ludvig Lindroos, Frans Malm Ahlstedt och Evert Rudberg säger alla att de är ledsna och arga över att djungeln inte längre finns kvar.

Stefan Källstigen

I slutet av mars fällde staden träd i djungeln.

Den aprildag Mitt i besöker platsen liknar platsen ett kalhygge.

På marken ligger fällda träd lite huller om buller.

Exploateringskontoret säger till Mitt i att de har bevarat så många träd som möjligt.

Exploateringskontoret säger till Mitt i att de har bevarat så många träd som möjligt.

Stefan Källstigen

Enligt exploateringskontoret är skogspartiet egentligen gatumark.

– Trots allt tillhör det inte skolområdet utan är en gata som ligger utanför skolområdet, säger Peter Tryzno, byggprojektledare på exploateringskontoret.

Karin Malm, förälder, önskar att avverkningen hade gjorts försiktigare.

Karin Malm, förälder, önskar att avverkningen hade gjorts försiktigare.

Stefan Källstigen

Karin Malm är förälder.

Hon och tidningen går en gångväg mellan de gula stängslen, en gångväg som förbinder skolgården med fotbollsplanen.

Karin Malm berättar hur det såg ut här tidigare.

– Det här har inte varit avspärrat, säger hon där vi står det gula stängslet. Alla träd som ligger här på marken har stått upp, barnen har byggt kojor här. Det har varit jättehärligt. Det har varit inbjudande till lek. Nu är det bara några enstaka träd kvar.

Vad känner du?

– Ledsamhet, det är där barnen leker.

För barn och föräldrar kom skövlingen av djungeln som en överraskning.

– Vi fick ingen förvarning, säger Karin Malm.

I djungeln lekte skolbarnen och byggde kojor.

I djungeln lekte skolbarnen och byggde kojor.

Stefan Källstigen

Skolbarnen Frans Malm Ahlstedt, Evert Rudberg, Svea Lindholm och Ludvig Lindroos är med och visar det som har varit deras lekplats.

I djungeln hade barnen lekredskap som de själva tillverkat.

– Vi hade jättemycket kojor, säger tioårige Frans.

Vad känner ni?

– Vi är ledsna och arga, säger Ludvig.

Peter Tryzno, byggprojektledare, säger att exploateringskontoret inte hade någon skyldighet att förvarna om avverkningen:

– Eftersom Semestervägen är planlagt som gatumark har staden rätt att utföra åtgärder så som att ta ner träd så länge det följer gällande detaljplan och inget politiskt beslut krävs för dessa, säger han.

Svämmar över

Anledningen till djungeln har skövlats är att stora delar av skogspartiet svämmar över under våren, enligt Tryzno.

– Området har varit eftersatt och ligger ganska dåligt till eftersom det är en lågpunkt, säger han.

Arbetena som nu pågår är att höja marken med grus och asfalt och lägga ett trädäck där djungeln funnits.

På trädäcket ska allmänheten kunna gå och cykla.

Djungeln är därmed ett minne blott.

Karin Malm, förälder, önskar att avverkningen hade gjorts försiktigare.

– De skulle ha lämnat kvar fler träd och lyssnat på vad djungeln betytt som lekyta för barnen, tycker hon.

Peter Tryzno:

– Hänsyn har tagit för att bevara så många av träden som möjligt för att behålla fuktigheten och därigenom bevara och höja naturrikedomen i området. Utöver de träd som behövts tas ned för att möjliggöra gångstråket har ett fåtal träd tagits ner på grund av arbetsmiljörisk.

I slutet av november beräknas arbetena vara klara.