En säkerhetsvakt öppnar entrédörren till huvudentrén till Eklidens skola. Elever går in och ut. 

– Alla andra dörrar är låsta och det är vakter där inne, säger en elev.

Vad tänker du om det?

– Det är bra att de tar det på allvar. 

Känner du någon rädsla för att gå till skolan?

– Nej, det skulle jag väl inte säga. Men det är ju nya tider så det går inte att veta säkert.

Rektor Åsa Gustafsson berättar hur hotet påverkade tisdagens skoldag.

– Vi har haft skolan öppen men haft mer vuxennärvaro. Vi har väktare på plats till och med måndag i nästa vecka. En tredjedel av eleverna har varit hemma på grund av oro.

Är ni som jobbar på skolan oroliga?

– Givet hur det ser ut i samhället. Man läser ju om skolskjutningar så finns det så klart en oro även hos oss i personalen. Men vi har inarbetade rutiner hur vi ska arbeta med de här frågorna.

Ni tränar på hur ni ska agera vid en skolskjutning?

– Ja, tyvärr har alla skolor fått träna. Vi får ha rutiner för hur vi ska agera om det händer väldigt obehagliga saker. Vi har till exempel stängt flera av våra entrédörrar så att vi ska ha större uppsikt över vilka som rör sig in och ut ur skolan. Vi har personal vid entréerna och korridorerna. 

Polisen bevakar skolan

Åsa Gustafsson berättar att en person uppmärksammade hotet på Snapchat och tog en skärmdump.

– Personen som såg hotet tyckte att det var väldigt obehagligt.

På onsdagen kommer poliser finnas på plats i skolan. Polisen betraktar händelsen som olaga hot.

Finns det någon misstänkt för brottet?

– Nej, inte i nuläget, säger Nackas kommunpolis Anna Karlsson

Tror att någon skämtar

Flera elever har svårt ta till sig uppgifterna om hotet.

– Jag tror inte att det är sant, säger en elev.

– Vi tror att det är någon som skämtar och så missuppfattar de det, säger en annan.

På onsdagen håller skolan stängt och eleverna har fått veta att de ska ha hemstudier.

I måndags informerades föräldrarna om hotet.

– Vi bedömer risken som väldigt, väldigt litet men i och med att vi alltid prioriterar säkerheten före otryggheten valde vi att gå ut med informationen till föräldrarna, säger Nacka kommuns säkerhetschef Jan Landström.

Det är oklart hur länge säkerhetsvakter och poliser kommer att finnas på skolan.

– Vi får göra en ny riskbedömning i veckan och agera utifrån den. Just nu har det inte tillkommit något, säger Jan Landström.

Nacka gymnasium agerar

Nacka gymnasium som ligger intill Eklidens skola agerar också.

”Även om hotet inte gäller Nacka gymnasium så vidtar vi trygghetsskapande åtgärder som att utöka personalnärvaro i allmänna ytor och vid entrén”, skriver skolan till föräldrarna.