Barn- och elevombudsmannen (BEO) riktar kritik mot en Järfällaskola – för andra gången.

Barnet ska ha blivit utsatt för verbala och fysiska kränkningar, enligt anmälan. Mobbningen ska även ha skett på sociala medier och barnets förälder säger att hen informerade personal och rektor.

BEO kritiserar skolan för att inte ha pratat med alla elever som ska ha utsatt barnet för mobbningen, och inte heller deras föräldrar. Rektorn har heller inte anmält uppgifter till kommunen tillräckligt snabbt. 

Inte första gången

Ett par år tidigare kritiserades skolan på samma punkter – gällande samma elev. Det är särskilt allvarligt, enligt BEO.

– Vi tar till oss av synpunkterna. Vi har noggrant undersökt hur vår hantering sett ut och ser att vi inte har gjort tillräckligt, skriver rektorn i ett mejl till Mitt i.

Borde ni agerat snabbare?

– Ja, vi hade behövt agerat både snabbare och utrett ärendet med utförligt.

Ett tidigare fall

Skolan har tidigare utretts rörande mobbning av en annan elev. I det fallet avgjorde domstol att skolan brustit och åsidosatt sina skyldigheter. Det slutade med att kommunen fick betala skadestånd till eleven.

– Jag ser väldigt allvarligt på att vi hanterat flera ärenden med liknande resultat, det är inte acceptabelt. Som rektor är det mitt uppdrag att se till att alla elever på skolan känner sig trygga med att vi tar deras upplevelser på allvar och agerar direkt när något inträffar. Alla vårdnadshavare ska känna tillit till att skolans hantering är professionell och korrekt, säger rektorn.