Länsstyrelsens genomgång av fågelbon visar att mellanskarvarna blir fler i Skärgården, rapporterar tidningen Skärgården.

Det går stick i stäv med målet att halvera populationen av mellanskarv från 6 000 till 3 000 fåglar.

”Enorma flockar”

Skyddsjakten har ökat de senaste fem åren men problemet är att skarven ständigt hittar nya platser att leva på, inte minst i inre Skärgården.

– Det är enorma skarvflockar runt Vaxholm. I Edsviken har det varit galet mycket skarv, säger länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson till Skärgården.

Han anser att jakten måste öka även i de inre delarna av skärgården, men är kritisk till att regeringen inte ger extra bidrag till det.

Fågelexperten: Tar aldrig slut

Men skyddsjakten som den ser ut i dag är meningslös eftersom Stockholms län ligger mitt i mellanskarvens utbredningsområde i Östersjön, menar ornitologen Claes Kyrk.

– Att minska antalet häckande par till hälften i Stockholm innebär att man flyttar skarvar mellan län vilket blir ett arbete som aldrig tar slut.

Henrik C Andersson håller med om den invändningen – men menar att lösningen är mer jakt överallt där skarven befinner sig