I mitten av januari sprängdes en bomb vid restaurang Faros på Södermalm. Natten därpå skedde en sprängning i en företagslokal i Kista.

– Händelserna har skett inom ramen för en konflikt mellan två kriminella nätverk. Platserna kan kopplas till nära anhöriga till en ledarfigur inom Dalennätverket. Det har rört sig om omfattande explosioner, det är bara ren tur att ingen skadades, sade Sofia Gullbrandsson, senior åklagare, till Mitt i i samband med att åtal väcktes.

Att restaurangen utsattes var med anledning av att en anhörig till ledarfiguren varit gäst där, menade åklagaren.

I somras fällde tingsrätten fem män för allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Två dömdes till sluten ungdomsvård, tre till fängelse.

Entrén till fastigheten i Kista fick stora skador.

Entrén till fastigheten i Kista fick stora skador.

Mikael Andersson

Ser mer allvarligt på brotten

Ärendet överklagades till hovrätten, som i stort gör samma bedömning som tingsrätten. Däremot ser de allvarligare på brotten och skärper påföljderna för fyra av de fem männen. Den som utförde själva sprängningen, en då 24 år gammal man, på Södermalm ska även utvisas.

Beslutet togs av en enig rätt.

– Med hänsyn till brottslighetens karaktär och straffvärde anser hovrätten att skälen för en utvisning väger tyngre än de skäl som är hänförliga till hans personliga förhållanden, säger rättens ordförande Anne Mellqvist i en kommentar.