Antalet A-traktorer har ökat rejält på Lidingö de senaste åren, vilket Mitt i rapporterat om. I fjol ökade de procentuellt sett mer på ön än någon annanstans i landet.

Vid årsskiftet fanns 191 registrerade A-traktorer på Lidingö. Sedan den 31 augusti omfattas dessa av nya regler. Bland annat måste alla som färdas i en A-traktor nu använda bilbälte.

– Det kommer att öka trafiksäkerheten, säger kommunpolisen Thommy Brännström.

Kommer ni att ha fler kontroller nu?

– Nej, men vi kontrollerar dem löpande då vi kollar nykterhet och hastigheter i trafiken. Det blir lättare för oss att kontrollera A-traktorerna nu. Är de som sitter i den bältade? Är de för många? Vid de kontroller jag har varit med på hittills har ändå människor haft bilbälte på. Men det är bra att det blir en regel.

En person per säte

Enligt de nya reglerna måste passagerare sitta på den plats som är avsedd för passagerare – och bara en person får sitta på ett säte. Eftersom man inte får ha baksäten kan man då bara åka två personer i ett fordon.

– I de olyckor som skett med A-traktorer har det ofta varit obältade och för många personer i fordonet.

Högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen, och det är till exempel inte tillåtet att "frirulla" snabbare än så i en nerförsbacke.

Får ni in många klagomål på öns A-traktorer?

– I perioder har vi fått mycket klagomål. Men nu har det varit lugnt ett tag. De kan upplevas störande i trafiken eftersom de går långsamt, och ibland också för att det har spelats hög musik.