LOV-avtalet, lagen om valfrihetssystem, kring Haninge kommuns hemtjänst ses över varje år, och nu har nya krav kommit till.

– Vi ställer högre krav på svenska. Vi ställer också krav på att man ska ha en beredskap med skyddsutrustning. Vi höjer också kraven på hygienrutiner, berättar Martin Strömvall (KD), ordförande i äldrenämnden och fortsätter:

– Vi kommer organisera så att det blir mindre resor för de privata utförarna. Vi kommer aktivit jobba med att förbättra bemanningen. Det ska finnas en kontinuitet så att äldre ska slippa träffa allt för många.

De striktare kvalitetskraven för 2022 gäller både kommunal och privat verksamhet.

– Varje år när vi ser över avtalet så tittar vi på saker och ting och hur det hela tiden kan bli bättre. Nu tar vi ytterligare ett steg med svenskan. Det är inte nya saker, utan saker vi hela tiden förbättrar.

Exakt hur avtalet kommer följas upp kring kraven på svenska språket inom hemtjänsten är ännu inte bestämt. Men Martin Strömvall säger att det kommer tas fram rutiner.

– Jag hoppas att de privata utförarna vid nyanställningar redan då försöker säkerställa att de man anställer kan prata tillräckligt bra svenska. Det tycker vi är superviktigt.

Han säger att det är så de jobbar i stort inom kommunen.

– Men det är inget prov i att man skriver en uppsats eller svarar på frågor, säger Martin Strömvall.

Motverka fusk

Nytt för i år är hårdare kontroller mot fusk där arbetares arbetstid och insatser registreras digitalt.

– Vi tar steg för att säkerställa att äldre får insatser de har rätt till. Och att det inte sätts in tid och insatser som inte genomförs. Vi vill motverka fusk inom hemtjänsten, säger Martin Strömvall.

Har det förekommit fusk inom hemtjänsten?

– Nej, inte generellt, utan vi ser att det är åtgärder vi behöver vidta för att motverka det framöver. Men sådana problem syns på flera håll i landet. Vi behöver helt enkelt vara förutseende för vad som kan tänkas komma.

Förra året avbröts kontraktet med fem privata aktörer inom hemtjänsten. Martin Strömvall berättar att det var deras beslut i ett av fallen medan de fyra andra inte ville fortsätta.

– En del har varit vid olika kontroller, därefter har aktören i fråga kommit fram till att de inte vill fortsätta.

Har de sagt upp avtalet för att de blivit påkomna med att fuska?

– Den frågan får de svara på. Det kan vara det du är inne på, men det kan också vara att de vill vara verksamma i andra kommuner, eller något sådant.