Inget område i Hammarby-Skarpnäck har hittills funnits med på listan som Nationella operativa avdelningen (Noa) på polisen sammanställt sedan 2015. När den nya listan presenteras i höst kan Skarpnäck finnas med.

Torres talar om "symtom" i Skarpnäck som pekar i den riktningen. Flera skjutningar, varav två dödliga, öppen droghandel och sprängdåd är saker som pekar mot att området läggs till på listan.

– Vi vet också att det finns vittnen som inte vågar berätta. Det kan också handla om vittnen som berättar, men inte om allt de sett eller vet. Eller om vittnesmål som endast kommer in anonymt, säger han.

Alvaro Torres på Skarpnäcks torg efter den dödliga skjutningen i april förra året.

Alvaro Torres på Skarpnäcks torg efter den dödliga skjutningen i april förra året.

Sacharias Källdén

Socioekonomi

I lokalpolisens och stadsdelsförvaltningens gemensamma lägesbild för 2022 betecknas redan delar av Skarpnäcksfältet, liksom delar av Bagarmossen, som mer socialt utsatta än andra områden i Hammarby-Skarpnäck.

Enligt polisens och stadsdelsförvaltningens årliga lägesbild har brottsligheten minskat i "nästan samtliga områden i stadsdelen med undantag av Skarpnäcksfältet."

Enligt polisens och stadsdelsförvaltningens årliga lägesbild har brottsligheten minskat i "nästan samtliga områden i stadsdelen med undantag av Skarpnäcksfältet."

Angie Gray

Förutom inslag av kriminalitet och otrygghet har man till grund för detta lagt så kallade socioekonomiska aspekter. Det handlar om exempelvis inkomstnivå, utbildningsnivå, andelen utlandsfödda och förutsättningar och resultat i skolor. För Noa som gör listan över utsatta områden i Sverige är socioekonomin också en faktor i bedömningen.

Skarpnäcks stadsdelsdirektör Karin Bülow är precis som Alvaro Torres beredd på att Skarpnäck kan räknas som ett utsatt område på nästa lista av Noa.

– Självklart är det något jag tänkt på. Och vi jobbar redan något prioriterat mot Skarpnäcksfältet och Bagarmossen, säger Karin Bülow som dagen innan Mitt i talar henne följt med ingripandepolis på ett pass för att få förståelse för deras vardag.

Karin Bülow, stadsdelsdirektör.

Karin Bülow, stadsdelsdirektör.

Anders Björklund

Men i andra parametrar som lokalpolisen beskriver i underlaget ser det inte fullt så illa ut. Även om det bor kriminella personer i Skarpnäck och personer knutna till kriminella nätverk så har polisen inte identifierat att något regelrätt nätverk är baserat här.

Inte heller ser polisen någon stor representation i alla brottskategorier man tittar på i underlaget.

"Kan vara känslig"

Med det sagt bedömer Alvaro Torres från sin position och utifrån de poäng Skarpnäck samlar ihop i olika frågor att området mycket väl kan komma att listas av Noa.

– Jag vet att den här klassificeringen kan vara känslig. Inte alla vill kännas vid att de bor i ett utsatt område. Men även om det finns de som känner "jag har inte några problem här" – så finns andra som påverkas, säger han.

När Mitt i kommer till Skarpnäcks allé och Brandparken sitter två personer i godan ro på varsin bänk och njuter i solen. Men det finns också en annan bild av området med problem och rädsla, berättar andra som Mitt i möter längre ner mot Skarpnäcks kulturhus. Adrian som befinner sig utanför en butik påpekar hur en förbipasserande tjej förra året blev träffad av en förlupen kula här.

"Man drar sig"

Marit som bott här sedan 1987 känner sig heller inte trygg längre.

"Jag hoppas Skarpnäck kommer med på listan och får mer resurser", säger Marit.

"Jag hoppas Skarpnäck kommer med på listan och får mer resurser", säger Marit.

Anders Björklund

– Man drar sig för att gå ut på kvällen och jag är inte den enda som känner så, säger hon och berättar om trakasserier hon blivit utsatt för senaste halvåret och som lagts ovanpå på skjutningarna och sprängdåden.

Listan över orter med utsatta områden påverkar polisens resursfördelning i Sverige. Samtidigt menar Alvaro Torres att listan betonar vilka orter polisen och deras samverkanspartners måste satsa stort på.

– Att komma på listan innebär inte att du är där för alltid.

Förstärkning

Karin Bülow påpekar att stadsdelsförvaltningen inte går och väntar på en polislista för att eventuellt sätta in olika insatser i Hammarby-Skarpnäck. Polis, stadsdelsförvaltning och flera andra aktörer stämmer av den lokala lägesbilden i stadsdelen var fjortonde dag och utifrån den bilden tillsätter olika aktörer resurser.

– Men om det skulle bli ett utsatt område skulle det så klart leda till en förstärkning av det arbete som redan görs, säger hon.