Klimat- och hållbarhetsfrågor kommer få utrymme på Forumbiblioteken i Nacka forum, Orminge och Fisksätra den 21–27 november.

– Hållbarhet är viktigt på så otroligt många plan. För vår planet, samhällets och individens möjlighet att leva ett bra liv framåt, säger Lisa Muhr, biträdande bibliotekschef på Forumbiblioteken och arrangör för projektet.

Biblioteken vill genom evenemanget engagera fler människor i frågorna och sprida kunskapen inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

"Klimatkrisen påverkar här och nu"

Det görs genom utställningar, pyssel, klädbytardag och föreläsningar. Bland annat kommer DN:s klimatredaktör Peter Alestig, som är aktuell med boken "Världen som väntar", hålla ett föredrag.

– Jag tycker klimatdebatten i Sverige ofta fokuserar på att klimatförändringar är ett hot för människor långt bort eller framtida genrationer. Det tycker jag är ett problem för då ser man inte hoten vi står inför. Det är vad min bok handlar om. Hur vi påverkas av klimatkrisen här och nu. Det är vad jag ska prata om och jag hoppas ge en djupare insikt i vad klimatkrisen faktiskt är.

Peter Alestig berättar sedan att han tycker att hållbarhet ofta pratas om som "något trevligt att hålla på med".

– Det är inte fluffigt eller gulligt. Det är frågor om vilken framtid vi vill ha.

Kommer fortsätta

Hållbarhetsveckan kommer rikta sig till alla, både barn och vuxna och boende inom och utanför Nacka är välkomna.  

– Jag hoppas att vi får ett fint gensvar och engagemang från människor, säger Lisa Muhr

Enligt Lisa Muhr är hållbarhetsfrågorna alltid aktuella och nyckelord i deras verksamhet. Hållbarhetsveckan är därför bara början.

– Det finns planer för föreläsningar, event och verksamheter framöver.